KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Hlavní stránka

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)

Klub společenských věd, z.s. působí v těchto oborech: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd, sociologické výzkumy, výuka společenských věd. Klub pořádá přednášky, panelové diskuse, informativní akce, semináře, konference. Všechny akce jsou přístupné pro veřejnost, účast je bezplatná (kromě výjezdních akcí). Nabízíme možnost publikování původních odborných příspěvků v elektronické edici FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD (ISSN 2336-7679) - detaily viz odkaz v levém menu. Těšíme se na Vaši účast na našich aktivitách.

A K T U A L I T Y :

Příští akce Klubu:

18. březen 2019 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
EVROPSKÁ UNIE V MULTIPOLÁRNÍM SVĚTĚ
Úvodní slovo doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 1. patro, místnost č. 76

(Tento seznam neobsahuje akce regionálních skupin KSV.)

Harmonogram dalších plánovaných akcí Klubu najdete zde.


Vybrané akce jiných pořadatelů:

Unie českých spisovatelů, z.s., pořádá pro své členy i pro zájemce
v sobotu 13. dubna 2019 od 10.30 do 13 hodin
v Praze 1, Politických vězňů 9, 1. patro, místnost č. 76
KONFERENCI na téma: 30 let od Listopadu
Na dané téma promluví Jiří Jírovec a Petr Žantovský

Seznam dalších pořadatelů s odkazy na jejich webové stránky najdete zde.

Předchozí uskutečněné akce Klubu najdete v archivu.


Další aktuality Klubu:

7. března 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd odbornou stať Františka Neužila s názvem Doktor Josef Heller jakožto pokračovatel tradice českého radikálně levicového sociálně filozofického myšlení.

4. února 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd videozáznam semináře Dialektická metoda v řešení aktuálních společensko-politických problémů v ČR, který uspořádal Klub společenských věd s podporou nadace Rosy Luxemburgové 13.12.2018.

7. ledna 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd odbornou stať Františka Neužila s názvem Několik stručných poznámek k ideově teoretickým a metodologickým východiskům filosofického myšlení T. G. Masaryka.

4. ledna 2019 jsme vydali Informační list č. 83 (.docx). (Infolist není redigován správcem webu)

Starší aktuality najdete v archivu.

Všechny uveřejněné příspěvky FÓRA SPOLEČENSKÝCH VĚD najdete přímo na stránkách Fóra.

Resumé:

english      
deutsch     
по-русски 

Poslední aktualizace webu:
14.3.2019 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist