Popis: Popis: Popis: HANO.jpg

26. 2. 2011

Výzkumnické šarlatánství

PRAHA – Vydávat názor tří pětin dospělé populace v sociálně a věkově jiné struktuře, než je celková populace, za názor celé populace a polovinu respondentů označovat za většinu »je podvod a šarlatánství«, ohodnotil závěry průzkumu SANEP na téma zákazu KSČM předseda Klubu společenských věd, sociolog Lubomír Vacek.

SANEP na vybrané skupině 6812 dotázaných (z celkově dotázaných 17 630 lidí) ve věku od 18 do 69 let, kteří měli představovat reprezentativní vzorek obyvatel ČR, zjistil, že 27,1 % z nich na otázku, zda se domnívají, že i po 21 letech fungování v demokratickém prostředí by měla být KSČM zakázána, odpovědělo »ano«, 23 % »spíše ano«, 15,2 % uvedla »spíše ne« a 24,4 % »ne«. Přestože SANEP konstatoval, že výsledky obsahují statistickou chybu +/- 1,5 %, dal své zprávě titulek »Většina je pro zrušení KSČM«, ač součet souhlasu se zrušením jen o 0,1 % překročil polovinu.

Vacek upozornil, že vynecháním věkové skupiny nad 70 let SANEP vyloučil z průzkumu zhruba milión lidí. Dále poukázal na údaje ČSÚ z loňského srpna, že počítač má k dispozici jen 59,2 % populace starší 16 let, internet používá jen 55,9 % a e-mailovou korespondenci (kterou užívá SANEP pro kontakt s respondenty) vede jen 50,7 %. Z toho plyne, že SANEP vypustil z průzkumu minimálně čtyři miliony lidí, prohlásil sociolog. Navíc, jak dodal, je třeba vzít v úvahu, že profesní zaměření a sociální postavení uživatelů počítačů, resp. internetu, neodpovídá skladbě populace: více ho užívají mladší ročníky do 40 let, tj. fakticky bez zkušenosti dospělého s předlistopadovým režimem, a lidé s vyšším vzděláním.

Vacek připomněl průzkumy KSV, které již více let kladou respondentům otázky, zda by zakázali KSČM, resp. omezili její vliv. V zatím posledním uzavřeném průzkumu v r. 2008 odpovědělo na první otázku »ano« 7 % a za omezení vlivu se vyslovilo dalších 10 %. To dle něho potvrdilo předchozí data - v součtu asi šestinu populace s tendencí velmi mírného poklesu. Nyní je zpracováván další průzkum, který již počtvrté položil uvedené otázky, a opět součet odpovědí tvoří asi šestinu, sdělil sociolog. Jak dále uvedl, obraz vztahu obyvatel ke KSČM je významně ovlivněn faktem, že tři čtvrtiny z nich nejsou o činnosti KSČM informovány.

(kru)