KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)

Příští akce Klubu:

(Akce regionální skupiny KSV Brno jsou publikovány na facebookové stránce RS Brno.)

26. listopadu 2018 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
PORADA DĚLNICKÝCH A KOMUNISTICKÝCH STRAN, ATÉNY
Úvodní slovo JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 1. patro, velký sál č. 76

10. prosince 2018 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
NEPÁL, ZEMĚ NEZNÁMÁ
Úvodní slovo ...(na pozvánce KMP není uvedeno)...
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 1. patro, velký sál č. 76

12. prosince 2018 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2019 ZE STRATEGICKÉHO HLEDISKA
Úvodní slovo Ing. Jiří Dolejš
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153

13. prosince 2018 – čtvrtek 14,00-19,00
Ve spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové
Odborný seminář na téma:
DIALEKTICKÁ METODA V ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH SPOLEČENSKO-POLITICKÝCH PROBLÉMŮ V ČR
Místo konání: Praha 2, Francouzská 171/28, zasedací sál Nadace RLS
Detaily viz v pozvánce.

16. ledna 2019 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
EXTENZIVNÍ RŮST HOSPODÁŘSTVÍ A KSČM
Úvodní slovo Mgr. Ing. Ladislav Šafránek, CSc., MBA
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153

Poslední aktualizace:
19.11.2018 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz