KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Referáty - návrat na výběr

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

15. března 2017 – středa 17,00-19,00
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD, z.s.
Program podle pozvánky
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 153

Členskou schůzi řídil místopředseda Klubu Stanislav Zeman (na snímku vpravo), zprávu o činnosti přednesl předseda Klubu Jiří Boháček.

Zprávu o hospodaření přečetl Václav Tomeš (v zastoupení hospodářky Klubu).
Zprávu kontrolní komise Klubu přednesl rovněž její předseda Václav Tomeš.

Po přednesených zprávách byly vyhodnoceny výsledky ankety "Co bude za rok 2016?". Podle úvodní informace dlouholetého patrona ankety Jána Mišoviče poslalo své odpovědi na 21 anketních otázek celkem 26 respondentů. Poprvé v historii ankety se stalo, že na jednu z otázek - jaké bude pořadí úspěšnosti politických stran a hnutí v senátních volbách 2016 - neodpověděl nikdo správně. Naopak na otázku, zda vítězem parlamentních voleb na Slovensku bude SMER-SD, odpovědělo správně 96 % účastníků ankety.
Poté převzali nejlepší účastníci ankety za rok 2016 z rukou předsedy KSV Jiřího Boháčka diplom "Prognostik KSV roku 2016" a drobný dárek:

- za 1. místo Pavel Ambrož (16 správných odpovědí):

- za 2. místo Jan Brychta (15 správných odpovědí):

- za dělené 3. místo (14 správných odpovědí):
  - Lubomír Ledl:

  - a František Šmejda:


V následné diskusi zaznělo 13 vystoupení. Jejich obsah se zaměřil na hodnocení činnosti Klubu a na další úkoly pro nejbližší období.
Předseda odborné rady KSV Václav Exner informoval o činnosti rady. Mimo jiné poukázal na klesající počet členů rady a vyzval k aktivnímu zapojení členů Klubu do práce odborné rady.
Helena Sovová informovala o založení dvou pracovních skupin (programové a technické), které mají přispět ke zkvalitnění organizace osvětové činnosti Klubu. Zároveň vyzvala členy Klubu k zapojení do práce těchto pracovních skupin.
Vedoucí sekce regionálních dějin KSV František Kovanda informoval o činnosti sekce.
Stanislav Zeman informoval o práci redakce elektronické edice KSV "Fórum společenských věd" a vyzval členy Klubu k aktivnímu zapojení jak do autorské činnosti, tak do redakční práce Fóra.
Předseda kontrolní komise Václav Tomeš poukázal na nedostatky ve výběru členských příspěvků a na absenci pravidel hospodaření Klubu.
Další účastníci diskuse především předkládali návrhy na témata osvětových akcí Klubu pro následující období.

Po skončení diskuse byla provedena volba nového člena výboru KSV Ladislava Šafránka (za uvolněného Karla Procházku).

Na závěr jednání členské schůze bylo (po diskusi o předložených pozměňovacích návrzích) schváleno usnesení členské schůze. (Usnesení bude na webu zveřejněno později.)

Text a foto LA (KSV)

Poslední aktualizace:
16.3.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz