KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Referáty - návrat na výběr

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

18. listopadu 2015 – středa 17,00-19,00
Informační beseda sekce regionálních dějin KSV:
AKTIVITY A AKTUÁLNÍ ÚKOLY SEKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN KSV, z.s.
Úvod RSDr. František Kovanda
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76


Informační beseda se konala za účasti tří desítek členů sekce regionálních dějin, jejích spolupracovníků, pozvaných hostů a dalších zájemců.


Úvodní slovo přednesl vedoucí sekce regionálních dějin RSDr. František Kovanda (u mikrofonu). Spolu s ním je za předsednickým stolem předseda KSV Mgr. Jiří Boháček, Dr.


     

Jako poděkování za dlouhodobou spolupráci se sekcí regionálních dějin převzali pamětní listy doc. PhDr. Hana Kráčmarová, CSc. a Ing. Lubomír Vacek, CSc. Pamětní listy jim předali vedoucí sekce regionálních dějin RSDr. František Kovanda a předseda KSV Mgr. Jiří Boháček, Dr.


Po úvodní slovu vedoucího sekce regionálních dějin RSDr. Františka Kovandy byly promítnuty ukázky z videa, které s ním natočila skupina mladých filmařů při OV KSČM Nymburk. Dr. Kovanda v něm vzpomíná na počátky jednotného mládežnického hnutí po r. 1945 v tehdejším Československu. Dokument byl natáčen na řadě autentických míst (Lysá n.L., Nymburk, Doksy, Dubá a další).


     

Člen sekce regionálních dějin RNDr. Jan Mráz, CSc. informoval o stavu shromažďování informací o dějinách podniků a závodů v Čechách na přelomu 20. a 21. století. Některé údaje, dokumentující zánik řady někdejších podniků a závodů po r. 1989, vidíte na ukázce z jeho prezentace.


Člen sekce regionálních dějin Ing. Václav Tomeš informoval mimo jiné o přebírání části sbírek Muzea dělnického hnutí (MDH) do archivu sekce regionálních dějin KSV a o předávání sbírek MDH do depozitáře Národního muzea v Terezíně.


Účastníci besedy obdrželi výtisky prvního čísla Bulletinu sekce regionálních dějin KSV, vydaného péčí nakladatelství OREGO v říjnu 2015.

Text a foto LA (KSV)

Poslední aktualizace:
20.11.2015 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz