KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Referáty - návrat na výběr

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

4. listopadu 2015 – středa 17,00-18,50
Přednáška prof. Geralda Harrise na téma:
PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITICKÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY GLOBALIZACE
Přednáška proběhla v angličtině a byla tlumočena
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 153

     

     Text a foto LA (KSV)

Za účasti dvou desítek posluchačů zahájil besedu předseda KSV Mgr. Jiří Boháček, Dr. (na druhém snímku vpravo), který také celý podvečer tlumočil. Hosta prof. Geralda Harrise (*1948) (na prvním a druhém snímku) uvedl doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D., ředitel Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR, kde prof. Harris působí v zimním semestru 2015 jako hostující profesor.
Prof. G. Harris (Chicago, USA) vede Global Studies Association of North America. Pochází z rodiny, jejíž členové se podíleli na vzniku Komunistické strany USA (od r. 1919) a někteří z nich působili v ilegalitě a byli perzekvováni.
Na kompletaci tohoto textu pracujeme.

Zprávu o besedě, kterou s prof. G. Harrisem pořádal SPaS (Společenství práce a solidarity) dne 22.10.2015, si můžete přečíst v Haló novinách.

Poslední aktualizace:
6.11.2015 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz