KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Návrat na prosinec 2014

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

15. prosince 2014 – pondělí 17,00-18,50
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky a KV KSČM Praha
INFORMACE O 16. SETKÁNÍ KOMUNISTICKÝCH A DĚLNICKÝCH STRAN A O JEDNÁNÍ 13. ZASEDÁNÍ ÚV KSČM
s poradcem předsedy ÚV KSČM Benjaminem Szakalem a místopředsedou ÚV KSČM Jiřím Dolejšem
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

Za účasti 50 posluchačů nejdříve Benjamin SZAKAL, poradce předsedy ÚV KSČM, informoval o konání 16. mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran (IMCWP), které se uskutečnilo 13.-15. listopadu 2014 v Guayaquilu v Ekvádoru. KSČM byla zastoupena předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem a jeho poradcem B. Szakalem. Hlavními tématy setkání byla:
- obrana práv občanů v současném období globálního kapitalismu a imperialismu,
- informace o stavu politické levice a o situaci v zemích s vládnoucími pokrokovými režimy v Latinské Americe,
- upozornění na nebezpečí války a fašismu v rizikových regionech světa a na nutnost zahájení nové protiválečné kampaně,
- projednání žádosti dalších politických stran o zařazení mezi účastníky IMCWP.
V průběhu setkání bylo předneseno několik zajímavých příspěvků, např. k historii mezinárodního dělnického a komunistického hnutí (MDKH) (delegát z Vietnamu), o současnému stavu MDKH (delegát z Portugalska) a o situaci pokrokových režimů v Latinské Americe (delegát z Brazílie). Na jednání byla mimo jiné kritizována navrhovaná smlouva TTIP o transatlantickém obchodním a investičním partnerství. Byl schválen plán akcí IMCWP na rok 2015.
Na závěr jednání se bohužel nepodařilo přijmout společné prohlášení z důvodu námitek některých zúčastněných stran. KS Ekvádoru proto vydala po skončení setkání vlastní souhrnnou tiskovou zprávu o jeho průběhu.
Delegace KSČM se již během své cesty do Ekvádoru zastavila na Kubě, kde proběhla jednání se zástupci KS Kuby, parlamentu i kubánské vlády. Přitom kubánská strana ocenila přínos KSČM ke zlepšování vzájemných vztahů mezi Kubou a ČR. V průběhu pobytu v Ekvádoru se delegace KSČM setkala mj. s delegacemi KS Ruské federace a s delegáty z Itálie.
K obecné problematice MDKH uvedl B. Szakal, že současné MDKH má tři hlavní složky:
- komunistické a dělnické strany v zemích, kde tyto strany vládnou (Čína, Vietnam, Laos, Kuba),
- evropské komunistické a dělnické strany v zemích bývalého tzv. východního bloku (s volebními výsledky od 0,5% do 20%),
- ostatní komunistické a dělnické strany ve světě.
V další části podvečera vystoupil místopředseda ÚV KSČM Ing. Jiří DOLEJŠ s informacemi z 13. zasedání ÚV KSČM, které se konalo 13.12.2014.
V následné diskusi vystoupilo 6 účastníků s krátkými komentáři nebo dotazy, které zodpověděli B. Szakal a J. Dolejš. Mimo jiné bylo připomenuto, že KSČM patří k zakládajícím stranám IMCWP.

Odkazy:
- s projevem předsedy ÚV KSČM na 16. setkání IMCWP se můžete seznámit v příloze Haló novin Naše pravda z 15.12.2014
- další informace o 16. setkání IMCWP můžete najít (v angličtině) na webových stránkách solidnet.org
- informaci o 13. zasedání ÚV KSČM uveřejnily Haló noviny 15.12.2014:
- v redakční zprávě Svět se ocitl v kritickém bodě
- v příloze Naše pravda text vystoupení předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa

Poslední aktualizace:
16.12.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz