KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Návrat na duben 2014

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

16. dubna 2014 - středa 17,00-18,50
Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění odborných prací levicového charakteru uveřejněných v letech 2012-13
a vyhlášení výsledků ankety "Co bude za rok 2013?"
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 153

Kompletní seznam ocenění odborných prací najdete zde.

Výsledky ankety "Co bude za rok 2013?" byly tyto:
1. místo a titul "Prognostik roku 2013" získal Václav EXNER
sdílené 2.-3. místo obsadili Jiří JÍRA a Karel PROCHÁZKA
Informace o anketě včetně jmen vítězů všech dosavadních ročníků najdete zde (nové okno).

Zprávu z Haló novin o této akci najdete zde (nové okno).


Shromáždění Klubu společenských věd k vyhlášení výsledků ocenění Klubu se konalo za účasti čtyř desítek oceněných osobností, členů odborné poroty a dalších hostů.


Jednání zahájil a řídil předseda Klubu Ing. Lubomír Vacek, CSc.


Ocenění vyhlašoval a jednotlivé oceněné práce představil předseda odborné poroty doc. RSDr. Václav Šenkýř, CSc.


Ocenění předával místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda KSČM JUDr. Vojtěch Filip.
Ve svém vystoupení po předání ocenění kladně ohodnotil přínos oceněných odborných prací a zdůraznil význam kvalitní vědecké práce pro současnou společnost.
Shromáždění se zúčastnil také poslanec Parlamentu ČR Bc. Jan Klán (na snímku vlevo).


Jednu z Hlavních cen KSV převzal Miloslav Formánek za knihu "Cesta k socialismu v Československu".


Další z Hlavních cen KSV převzal Jiří Křesťan za knihu "Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění".


Další z Hlavních cen KSV převzal Petr Sak, oceněný spolu s Karolínou Kolesárovou za knihu "Sociologie stáří a seniorů".


Jednu z Cen KSV získala Hana Kráčmarová za učební texty k výuce historie.


Další z Cen KSV převzal Jiří Macek za knihu "Česká hudební avantgarda".


Jednu z Cen KSV za soubor publicistických prací převzal Zdeněk Hoření, oceněný spolu s kolektivem redakce SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST.


Další z Cen KSV za soubor publicistických prací převzal Václav Věrtelář.


Jedno ze Zvláštních uznání KSV převzal František Kovanda, oceněný spolu s kolektivem za sborníky k regionálním dějinám.


Další ze Zvláštních uznání KSV převzala Věra Klontza Jaklová, oceněná spolu s Tassulou Zissaki-Healey za knihu "Řecký politický exil a národnostní menšina v českých zemích".


Jedno z Čestných uznání KSV převzal Ladislav Šafránek za učební texty k politické ekonomii.


Jednu z Cen KSV pro mladé autory převzala Andrea Vyhnalíková za pojednání "Hitlerův mýtus a sociální podstata zla".


Výsledky ankety KSV "Co bude za rok 2013?" vyhlásil RSDr. Ján Mišovič, CSc.


Diplom za vítězství v anketě "Co bude za rok 2013?" pro Václava Exnera v zastoupení převzal jeden z hostů akce - předseda Klubu mezinárodní politiky Pavel Pilný.


Jednu z cen za sdílené 2.-3. místo v anketě "Co bude za rok 2013?" převzal Karel Procházka.


V diskusi po udělení cen vystoupili někteří z oceněných se svými zkušenostmi z autorské tvorby:

     

Hovoří Andrea Vyhnalíková.               Hovoří Jiří Křesťan.


Po skončení shromáždění měli účastníci akce příležitost k volné diskusi a posezení s malým občerstvením:


Text a foto LA (KSV)

Poslední aktualizace:
23.4.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz