KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Návrat na březen 2014

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

3. března 2014 - pondělí 17,00-18,55
ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
CO PŘINESOU VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU?
Poslanec EP MUDr. Jiří Maštálka
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

          Text a foto LA (KSV)

Na 35 přítomných posluchačů vyslechlo úvodní slovo europoslance MUDr. Jiřího Maštálky (*1956), který působí v Evropském parlamentu (EP) druhé funkční období. Po obě funkční období (10 let) je členem předsednictva EP s hlasem poradním jako jeden z pěti kvestorů EP. Během svého mandátu se průběžně snaží informovat českou veřejnost o práci orgánů EU vydáváním tématických publikací (brožur).
Pokud jde o zastoupení KSČM v EP, po prvním funkčním období (2004-2009) se šesti europoslanci kleslo zastoupení KSČM na současné 4 mandáty (od r. 2009). V tomto funkčním období má KSČM místopředsedu poslanecké frakce Sjednocené evropské levice / Severské zelené levice (GUE/NGL), kterým je PhDr. Miloslav Ransdorf. Prosazování názorů KSČM v EP není jednoduché, nejen z hlediska počtu mandátů, ale i vzhledem k odlišným postojům části frakce GUE/NGL k některým aspektům minulého režimu v zemích střední a východní Evropy. Lze také říci, že neexistuje jasná formulace českých národních zájmů, které by mohli komunističtí europoslanci prosazovat společně s ostatními zástupci ČR. Proto se europoslanci za KSČM soustřeďují především na přijímání rozhodnutí prospěšných pro běžné občany EU, jako jsou např. jednotné ceny za telefonní rooming, ochrana pracovní doby, minimální sociální standardy, energetická bezpečnost, kontrola léčiv, přeshraniční lékařská pomoc apod. O práci komunistických europoslanců je průběžně informován ÚV KSČM formou pravidelných zpráv o činnosti. Europoslanci KSČM ve svém volném čase jezdí za svými voliči po celé ČR, aby je seznámili se svou prací.
K aktuální situaci na Ukrajině Jíří Maštálka mj. uvedl, že jde již o druhý pokus zvrátit vývoj ve prospěch Západu (prvním pokusem byla tzv. oranžová revoluce). Východní partnerství Západu se zeměmi bývalého Sovětského svazu je zneužíváno k pokusům o ovládnutí těchto zemí jak ekonomicky, tak politicky. Aby tzv. východní partnerství do budoucna mělo smysl, musí jít o východní spolupráci, nikoli o prostředek k ovládnutí. Zajímavé je, že k vyhrocení situace na Ukrajině došlo právě v době zimních olympijských her v ruském Soči, což rozhodně nebylo v zájmu Ruska, které je obviňováno ze zasahování do vývoje na Ukrajině. Pokud jde o porušování mezinárodního práva, je třeba si uvědomit, kdo s ním začal jako první, např. při rozbití Jugoslávie, vyvoláním nebo podporou převratů v Libyi, Sýrii a v zemích tzv. arabského jara.
Pokud jde o letošní (2014) volby do EP, obává se Jiří Maštálka nízké volební účasti, a to jak vzhledem k celkové skepsi vůči EU, tak vzhledem k nedostatkům ve využívání eurodotací nebo aktuálně vzhledem k neschopnosti EU zaujmout nestranné stanovisko k Ukrajině. Podle současných průzkumů bude největším konkurentem KSČM ve volbách do EP 2014 nejen ČSSD, ale především hnutí ANO 2011 s největšími aktuálními preferencemi. Novým europoslancům začne funkční období dnem 1.7.2014.
V diskusi v další části podvečera vystoupilo 11 účastníků s dotazy nebo krátkými komentáři. Zazněly různé názory, včetně zásadního odmítnutí členství ČR v EU jakožto v "imperialistickém" konceptu evropské integrace, což se však nesetkalo s širší podporou. Víceméně otevřená však zůstala otázka, jaký jiný, jasný a ucelený koncept nabízí levice, ať už česká nebo celoevropská. Změnu charakteru EU je možné prosazovat jen trvalou aktivní prací (levicových) europoslanců. Výsledkem by měla být EU pro občany, nikoli EU pro nadnárodní firmy. Pro pokrokovou integraci hovoří i globální dokumenty, jako Charta OSN, dokumenty OBSE, dokumenty Rady Evropy, dokonce i dokumenty NATO, ale jejich pozitivní myšlenky musí být důsledně uváděny do praxe, nikoli zneužívány jako "bič" na neposlušné státy nebo národy.
Bylo poukázáno na špatnou informovanost české veřejnosti o práci českých europoslanců - souhrnné informace o přijatých evropských normách zdaleka nevystihují náplň a výsledky činnosti europoslanců, která je mnohem rozsáhlejší, zejména vyjednávání ve frakcích a výborech při formulaci stanovisek k projednávané agendě EP. Z toho, co současná EU nabízí, je třeba dbát na důsledné využívání možností eurodotačních programů. Kriticky byl hodnocen převažující vliv několika největších západoevropských států, zejména Německa, které se negativně angažovalo jak v době rozkladu Jugoslávie, tak v současné krizi na Ukrajině, a přes poválečnou demilitarizaci má v současné době k dispozici nejmodernější zbraně. Další velké státy, jako Francie a Velká Británie, nejsou schopné vyvažovat roli SRN v Evropě.

Doporučené zdroje k tomuto tématu:
• VYKŘIKOVAT NA PAVLAČI, NEBO BÝT U »PLOTNY«? Několik postřehů Jiřího Maštálky na okraj blížících se voleb do Evropského parlamentu (Haló noviny - Naše pravda 3.3.2014)
• Rozhovor s vedoucí kandidátkou KSČM pro Evropské volby Kateřinou Konečnou: Vrátit se k základním myšlenkám, se kterými Evropská unie vznikala (Haló noviny - Naše pravda 3.3.2014)
• Volby do europarlamentu - obecně i konkrétně (Jiří Maštálka, Haló noviny 27.2.2014)
• Volby do EP 2014: Evropa na křižovatce (Jiří Maštálka, Haló noviny 20.2.2014)

Poslední aktualizace:
24.3.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz