KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Návrat na únor 2014

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

17. února 2014 - pondělí 17,00-18,30
ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Pokusy o vyřešení středovýchodního problému
Úvod Karel Kluz
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

          Text a foto LA (KSV)

Na třicet posluchačů vyslechlo referát k problematice Středního východu. Události v tomto neklidném regionu jsou poznamenány světovládnými tendencemi USA. Lidová povstání v arabských státech jsou široce medializována jako "demokratické revoluce" a zneužívána západními státy (zejména USA) k vlastním cílům. De facto se jedná o puče směřující ke svržení dosavadních vlád, vyvolání chaosu a následnému nastolení režimů nakloněných Západu.
Detailněji byla popsána aktuální situace kolem Sýrie. Dosavadní jednání "Ženeva 2" a "Ženeva 2.1" nevedou k výsledku. Protivládní delegace tzv. Národní koalice vznáší ultimativní požadavky na odstoupení prezidenta Bašára al-Asada a na jeho předání k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu v Haagu. Přitom není zřejmé, koho tato koalice reprezentuje a jakou má v zemi reálnou podporu. Z postoje opozice a Západu vyplývá snaha o "nedohodu" v Ženevě, o svalení tohoto neúspěchu na Asada a následně o jeho svržení násilnou cestou bez ohledu na počet syrských obětí. Do konfliktu jsou zapojeny teroristické bojůvky s vazbami na Al-Káidu, zřejmě podporované režimy v Saúdské Arábii a Kataru. Pravděpodobná je snaha Západu využít Sýrie jako možného "nástupiště" proti Íránu. Díky zásadovému postoji Ruska, Číny a Íránu se dosud nepodařilo prosadit zájmy Západu na ovládnutí Sýrie. Součástí konfliktu je i mediální válka, označující Bašára al-Asada za diktátora a zbouřence za aktéry "demokratické revoluce", nebo kritizující Sýrii za pomalé předávání chemických zbraní k likvidaci podle uzavřené dohody. Dílčího pokroku bylo dosaženo alespoň v humanitární oblasti dohodou o pomoci městu Homs.
Výklad pokračoval rekapitulací tzv. barevných revolucí od r. 1990 do současnosti. Zde byla zmíněna mj. intervence NATO v bývalé Jugoslávii, zejména proti Srbsku, dále Gruzie, první ("oranžová") "revoluce" na Ukrajině, Kyrgyzstán a současná druhá "revoluce" na Ukrajině. V některých těchto případech došlo k nekrvavému předání moci prozápadním vládám, jinde došlo k násilí a obětem na životech. Průvodními znaky těchto převratů jsou: předchozí mediální propaganda, skandalizující existující vládu a propagující "demokratickou opozici"; vytváření "pátých kolon" uvnitř dané země (neoliberálové, jinde islamističtí teroristé aj.); přímá finanční a logistická podpora "opozice"; mediální tlak na "dobrovolnou" demisi nebo emigraci členů existující vlády; v krajním případě přímá ozbrojená intervence. Z dalších potenciálních cílů těchto převratů dosud úspěšně vzdoruje Bělorusko. A především zásluhou pevného postoje Číny nebyly dosud zlikvidovány stávající režimy na Kubě, v KLDR, Vietnamu, Venezuele atd., i když pozice samotné ČLR není jednoduchá vzhledem k ekonomickým a devizovým vazbám na USA, konkurenci Jižní Koreje a Japonska apod. Přesto je Čína největší hrází proti globální převaze Západu. K obraně proti západní globalizaci by měla být více využívána existující platforma mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, zejména k šíření a výměně objektivních informací, aby nedošlo k další plošné porážce jako na konci 80. let 20. století.
V další části podvečera se vyjádřilo nebo položilo dotaz 7 účastníků.

Poslední aktualizace:
26.2.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz