KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2017

Fotoreportáž z exkurze v areálu Národního archivu:

9. února 2017 – čtvrtek 9,00-11,30
Adresa: Archivní 4/2257, Praha 4 - Chodovec, PSČ 149 00
Kromě Národního archivu sídlí v tomto areálu také Státní oblastní archiv v Praze a Archiv hlavního města Prahy.

Exkurzi zorganizovala sekce regionálních dějin KSV a zúčastnilo se jí 10 členů Klubu.Účastníci se shromáždili ve vstupní hale areálu, kde je přívítali jejich hostitelé:vedoucí 6. oddělení Národního archivu PhDr. Jiří Křesťan, CSc. (v popředí vlevo)
a archivářka z téhož oddělení Mgr. Zora Machková (zcela vlevo).

Po nahlédnutí do studovny si účastníci prohlédli knihovnu:a během cesty do dalšího křídla areálu se seznámili s historií budovy.Při prohlídce části fondů nestátní provenience poukázala Mgr. Machková na sbírku dokumentů československého mládežnického hnutí, kterou nashromáždil a Národnímu archivu věnoval vedoucí sekce regionálních dějin KSV RSDr. František Kovanda (na snímku s archivářkou). Pohled na část této sbírky je na dalším snímku.

Na pracovišti restaurátorů se účastníci exkurze seznámili s metodami práce a zkušenostmi odborníků Národního archivu při ošetřování a restaurování archiválií:Na závěr návštěvy proběhla přátelská beseda, na níž hostitelé zodpověděli řadu otázek účastníků exkurze. Rovněž byly prodiskutovány možnosti další vzájemné spolupráce.

Související internetové odkazy:
    http://www.nacr.cz/ - Národní archiv
    http://www.badatelna.eu/ - vyhledávání ve fondech celého spektra archivních institucí v ČR

Text a foto LA (KSV)

Poslední aktualizace:
10.2.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz