Napsali o nás:

·    Uchovávají historickou paměť

Informace o výsledcích práce a plánech sekce regionální historie KSV, jak zazněly na informačním podvečeru KSV dne 27.8.2014

                        Haló noviny, 30.8.2014

·    KSV nabízí publicitu na fóru

Informace o výzvě Klubu společenských věd k publikování odborných prací na webových stránkách Klubu v elektronickém vydavatelství Fórum společenských věd

                        Haló noviny, 9.8.2014

·    Hovořit o socialismu má smysl

Rozhovor Haló novin s Lubomírem Vackem, předsedou Klubu společenských věd, o průběhu nedávné odborné konferenci na téma "Základní rysy socialismu - základní principy výstavby budoucí české společnosti"

                        Haló noviny, 26.7.2014

·    Přechod k socialismu vyžaduje účast občanů v politice

Informace o odborné konferenci na téma "Základní rysy socialismu - základní principy výstavby budoucí české společnosti", uskutečněné 4.-5. července 2014 v Čelákovicích

                        Haló noviny, 7.7.2014

·    Levicové myšlenky jsou stále platné

Rozhovor se třemi autory odborných prací levicového charakteru, oceněných Klubem společenských věd 16.4.2014

                        Haló noviny (Naše pravda), 30.6.2014

·    Klub společenských věd oceňoval

Informace o vyhlášení výsledků ocenění odborných prací levicového charakteru konaném 16.4.2014

                        Haló noviny, 17.4.2014

·    Dost už bylo deformací českých dějin

Rozhovor s předsedou Klubu společenských věd Lubomírem Vackem

                        Haló noviny, 15.1.2014

·    Manipulace školního dějepisu

Informace ze semináře „K výuce a učebnicím dějin na středních školách“ konaného 8.1.2014

                        Haló noviny, 13.1.2014

·    Z politiky se vytrácí vědecké poznání

Informace z konference „Význam a funkce společenských věd“, pořádané 1.-2.2.2013 v Čelákovicích

                        Haló noviny, 4.2.2013

·    Výzkumnické šarlatánství

Vyjádření předsedy KSV Ing. Lubomíra Vacka k výzkumu SANEP

                        Haló noviny, 26.2.2011

·    Občanská společnost – téma, které musí levice pochopit a uchopit

Myšlenky z besedy s europoslancem Miloslavem Ransdorfem a prof. Tiborem Vaško na téma „O levicové literatuře ve světě“ konané 23.2.2011

                        Haló noviny, 26.2.2011

·    Kultivovanou diskusí k vědění

Referát ze shromáždění členů KSV konaného 9.2.2011

                        Haló noviny, 15.2.2011

·    Levice potřebuje diskusi

Myšlenky z besedy s prof. Oskarem Krejčím na „vratimovské“ téma „Hodnoty a mravnost socialismu nepřicházejí samozřejmě“ z 26.1.2011

                        Haló noviny, 1.2.2011

·    Hledat logiku dějin a nabízet alternativy

Myšlenky z besedy nad knihou Ing. Jiřího Dolejše „Levice mezi minulostí a budoucností“ 5.1.2011

                        Haló noviny, 8.1.2011

·    Životní způsob ztratil svoji pevnou osu

O průběhu diskuse „Změny životního stylu v posledních 10 letech“ 3.11.2010

                        Haló noviny, 10.11.2010

·    Diskuse o úloze levicových médií

O průběhu diskuse „O úloze médií a jejich vlivu na společnost“ 15.9.2010

                        Haló noviny, 18.9.2010

·    Chybí odborné zázemí

O průběhu diskuse „Informace o politické situaci po volbách na Slovensku“ 23.6.2010

                        Haló noviny, 26.6.2010

·    Velmi hluboký úpadek kritického myšlení (tím není míněn náš Klub, ale stav české společnosti …)

Informace z průběhu panelové diskuse „Výsledky voleb a jejich důsledky“ 9.6.2010 – článek 1

                        Haló noviny, 10.6.2010

·    Historické strany ztratily, hrozí autoritářství

Informace z průběhu panelové diskuse „Výsledky voleb a jejich důsledky“ 9.6.2010 – článek 2

                        Haló noviny, 12.6.2010 

·    Zformovat ideje do přitažlivých hesel

Informace z průběhu semináře „Jak získávat lidi pro levici“ 13.3.2010

                        Haló noviny, 15.3.2010 

·    Ocenění levicové vědě

Informace z průběhu shromáždění k 20. výročí Klubu 11.2.2010

                        Haló noviny, 15.2.2010 

·    Každý člen klubu se může angažovat ve svém oboru

Rozhovor s místopředsedy Klubu společenských věd Ivem Látalem a Otakarem Lancem

                        Haló noviny, 29.10.2009 

·    Být vzdělávacím společenskovědním centrem levice

Rozhovor s Lubomírem Vackem, předsedou Klubu společenských věd

                        Haló noviny, 23.3.2009