KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Referáty - návrat na výběr

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

14. června 2017 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
JAKÁ JE A JAKÁ BY MOHLA BÝT ČESKÁ LEVICOVÁ POLITIKA
Úvodní slovo: PhDr. Josef Skála, CSc. - místopředseda ÚV KSČM
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

Čtvrtek 15. června 2017 (tištěné vydání, str. 2)
(na webu Haló novin nebylo nalezeno)

Jaká je a jaká by mohla být česká levicová politika, takový byl název přednášky místopředsedy ÚV KSČM Josefa Skála (na snímku), která se uskutečnila včera odpoledne v Praze. Na akci, kterou organizoval Klub společenských věd, Skála mimo jiné uvedl, že jsme svědky a účastníky jakéhosi jarmarku rozporů, které jsou místy až bizarní. »Doba je stále zralejší na zásadní změny. Důvody pro tyto změny mají svoji gradaci, dál se vyvíjejí a mění se i nálady,« zdůraznil Skála s tím, že kritický pohled na dnešní situaci je nyní stále výrazněji většinový, byť z různých ideových pozic i názorových úhlů.

TEXT a FOTO – Haló noviny/Radovan RYBÁK


Pozn. KSV: Audiozáznam části této akce najdete (po omezenou dobu) na webu Haló novin v sekci http://www.halonoviny.cz/podcasts.

Poslední aktualizace:
19.6.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz