KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Referáty - návrat na výběr

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

10. dubna 2017 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
CELISTVOST NEBO ROZPAD UKRAJINY?
Úvodní slovo: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. - poslanec PSP ČR
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

Středa 12. dubna 2017 (tištěné vydání, str. 3)
(na webu Haló novin nebylo nalezeno)

Klub mezinárodní politiky spolu s Klubem společenských věd uspořádal setkání s poslancem Zdeňkem Ondráčkem (KSČM) a občanským aktivistou Nikolou Čechem (vlevo), kteří na základě vlastních zkušeností a za pomoci bohaté fotodokumentace seznámili účastníky se skutečným stavem na východě Ukrajiny, konkrétně pak v Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice. Jimi podané svědectví o tomto krvavém konfliktu, jenž má na svědomí již několik tisíc lidských životů, nesmírné utrpení a materiální škody, je v příkrém rozporu s tím, jak o něm informují česká média, která, jak uvedl poslanec Ondráček, většinou přebírají a šíří cizí neobjektivní informace, a nabízenou cestu za poznáním skutečné situace dokonce odmítají.

TEXT a FOTO - Pavel PILNÝ

Poslední aktualizace:
13.4.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz