KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na ostatní
informace

Archiv aktivit Klubu - vybraná položka:

Pondělí 28. prosince 2015 (tištěné vydání, str. 6 / týdenní příloha Naše pravda č. 48/2015, str. IV.)
(na webu Haló novin nebylo nalezeno)

Historie KSČM - aktuální

V současné době byly v Haló novinách publikovány důležité dokumenty: rozhovor předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa »25 let práce ve prospěch občanů« (13. 11.), dále »25 let existence KSČM«, historický přehled konaných sjezdů, včetně ustavujícího, a plakát KSČM (23. 11. a 27. 11.). Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd věnuje výročí založení KSČM pozornost a postupně dokumentuje potřebná fakta.
Příkladem zpracování potřebné dokumentace je činnost Historicko-dokumentační komise při OV KSČM Praha 4, která zpracovala čtyři publikace, a to k 75., 80., 85. a k 90. výročí založení KSČ. V jejich obsahu jsou publikovány dokumenty z historie KSČ tohoto pražského obvodu. V jejich obsahu je zveřejněna Kronika činnosti 4. pražské stranické organizace KSČM od listopadu 1989. Ta obsahuje všechna důležitá data týkající se činnosti obvodního stranického orgánu, místních výborů, základních organizací. Těchto dat a faktů bylo zveřejněno 1335 obvodních a 410 celopražských a celostátních. Publikace vyšly v celkovém rozsahu 692 stran.
K historii KSČM přispěly i jednotlivé městské části Prahy 4: Kunratice, Libuš, Písnice. V posledním období aktivně i Jižní Město, kde je zmapována činnost komunistů v jedné z největších městských části hlavního města Prahy.
Zajímavé dokumenty, popisující historii KSČM, je možné najít na sekretariátu OV KSČM Teplice, kde Jitka Hanousková od roku 1990 zaznamenává a dokumentuje všechny politické i stranické akce okresu Teplice, včetně fotografií. [Dokumentace] Je vystavena k volnému nahlédnutí a je k dispozici i účastníkům okresních konferencí a dalších akcí, kam je vždy převezena. Přehled obvodních konferencí KSČM byl pečlivě zpracován Zdeňkem Karbanem na OV Praha 3.
S cennou inciativou přispěl KV KSČM České Budějovice, který dne 19. 10. uspořádal seminář k 25. výročí založení KSČM. Se základními projevy vystoupili předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a europoslanec Miloslav Ransdorf. Oba zdůraznili význam a postavení KSČM v politickém systému v naší zemi. Účastníci semináře byli současně seznámeni s aktuální činností Sekce regionálních dějin KSV, také se zpracováváním Kroniky komunistického a levicového hnutí mládeže v České republice v letech 1990-2015 k 25. výročí vzniku Komunistického svazu mládeže.
Přátelé, soudruzi, kteří pečlivě shromažďujete a zpracováváte novodobé dějiny KSČM, ozvěte se, vyměníme si zkušenosti. Naše sekce regionálních dějin se toho ráda zúčastní.

František KOVANDA,
předseda Sekce regionálních dějin KSV

Poslední aktualizace:
6.1.2016 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz