KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Referáty - návrat na výběr

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

Pátek 20. listopadu 2015 (tištěné vydání, str. 3, rubrika Z DOMOVA)
(na webu Haló novin nebylo nalezeno)

Regionální historici hodnotili

V tomto týdnu hodnotili historici ze Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd (KSV) na informační besedě své aktivity z posledního období, vyměnili si zkušenosti a projednali další úkoly. Světlo světa spatřilo první číslo jejich Bulletinu.
»V hodnocení jsme znovu připomněli význam sedmdesátého výročí osvobození Československa od fašismu, kterému jsme věnovali mimořádnou pozornost na několika setkáních s regionálními historiky, kronikáři a pamětníky uspořádaných na pražském magistrátu, v Rožmitále pod Třemšínem a na dalších místech,« informoval Haló noviny předseda sekce regionálních dějin František Kovanda. Sekce má v současné době dobré kontakty s mnohými institucemi a jednotlivci, kteří se zabývají regionální historií a mají zájem o vzájemnou spolupráci, např. s Klubem českého pohraničí, jeho historicko-dokumentační komisí a redakcí Hraničáře, Maticí Slezskou se sídlem v Opavě, Národním archivem ČR, úsekem kultury a památkové péče Úřadu Středočeského kraje apod. Velmi úzká spolupráce probíhá i s mnohými okresními a obvodními výbory KSČM, zejména v péči o regionální historii, rozšiřování sbírky historických publikací a dokumentů. »Když naši historici spočetli, jak rozsáhlá je tato spolupráce, došli k číslu, že se jedná o více než sedmdesát institucí v řadě míst republiky,« pochlubil se Kovanda.
Důležitými úkoly pro sekci regionálních dějin dále zůstává zpracování dokumentů Závody, podniky včera a dnes a práce na Slovníku levicových osobností. Členka sekce Eva Bartůňková připravila pro říjnový seminář pořádaný Komisí žen ÚV KSČM přednášku k odkazu senátorky Františky Plamínkové.

Brigáda nesla hrdě Švermovo jméno

Členové sekce se účastnili akce k sedmdesátému výročí státního pohřbu Jana Švermy, kterou v listopadu uspořádalo město Mnichovo Hradiště ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. K tomu byla v mnichovohradišťském kině uspořádána panelová diskuse na téma »Jan Šverma, národní hrdina?«. »Možná, že jedním z cílů bylo znehodnotit Švermovu památku. To se nepodařilo,« uvedl Kovanda, který se akce zúčastnil a vystoupil v diskusi jako pamětník, člen Brigády čs. mládeže na Trati mládeže (Omladinska pruga) Šamac – Sarajevo v Jugoslávii v létě 1947. Kovanda zdůraznil, že celá brigáda nesla hrdě jméno národního hrdiny Švermy, a informoval, že Sekce regionálních dějin KSV se zabývá soustřeďováním dokumentů k významným osobnostem a ty, jež patří ke Švermovu jménu, pečlivě opatruje.
Sekce hodlá přispět k 95. výročí založení KSČ (květen 2016) a 95. výročí založení Čs. komsomolu (únor 2016). »Již zpracováváme fakta o vzniku komunistické strany v hlavním městě Praze a dalších místech,« poznamenal. K 95. výročí vzniku Čs. komsomolu sekce předá zpracovanou Kroniku komunistického a levicového hnutí mládeže v ČR v letech 1990–2015.
V závěru v pořadí šestnáctého setkání vyjádřili regionální historici poděkování bývalému předsedovi KSV Lubomíru Vackovi a historičce Haně Kráčmarové za jejich účinnou pomoc.

(za, mh)

Poslední aktualizace:
24.11.2015 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz