KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Referáty - návrat na výběr

Referáty z uskutečněných akcí Klubu - vybraná položka:

Pátek 19. června 2015 (tištěné vydání, str. 4)
(na webu Haló novin nebylo nalezeno)

Sekce regionálních dějin KSV

Sekce regionálních dějin Klubu společenských věd (KSV), z. s., se na středečním setkání v Praze zabývala výsledky své činnosti od začátku roku 2015. Zejména zhodnotila akce konané u příležitosti sedmdesátého výročí osvobození Československa od fašismu.
Připomínce tohoto významného výročí věnovala velkou pozornost, o čemž svědčí shromáždění regionálních historiků, obecních kronikářů a pamětníků uspořádaná v Praze, Rožmitále pod Třemšínem, Kolíně, Mladé Boleslavi a dalších místech. »Tato setkání přinesla mnoho zajímavých faktů o květnových dnech roku 1945. Získali jsme i mnoho dokumentů, výpisů z obecních kronik. Například kronikář z Kunratic Zdeněk Zeman nám věnoval více než dvacet originálních dokumentů o situaci ve vzpomínaných dnech v této pražské městské části,« prozradil Haló novinám František Kovanda, předseda sekce. V této souvislosti byly také zhodnoceny výsledky sběratelské a zpracovatelské činnosti.
Z názorů a faktů, které spontánně zazněly na akcích pořádaných KSV k výročí osvobození, vyplynula řada poznatků, jež sekce zformulovala do prohlášení k sedmdesátému výročí osvobození Československa. »Musime tvrdě odmítnout a ostře vystoupit proti všem pokusům nejen bagatelizovat, ale i zkreslovat významné události vrcholícího národně osvobozeneckého boje,« čteme v prvním bodu prohlášení. Členové a spolupracovníci sekce regionálních dějin odmítají a ostře vystupují proti pokusům vysvětlovat Květnové povstání českého lidu jako »jen záležitost bojujících Pražanů, a zbytek národa stavět do pasivní role těch, kteří v úkrytech vyčkávali své osvobozeni«. Pravdou je totiž pravý opak, ohrazuje se sekce, jež současně odmítá jakékoli pokusy odstraňování památníků osvobozovacích bojů na území ČR a snahy vysvětlovat úlohu Vlasovovy armády coby osvoboditelky Prahy, neboť podle mínění sekce KSV zájmem vlasovců bylo dostat se co nejdříve do amerického zajetí. Sekce odmítá též snahy prezentovat osvobozovací boje Rudé armády a armád spojeneckých vojsk nikoli jako pomoc bojujícím občanům, nýbrž jako dobývání a okupaci země. »Je naší povinností vyzvednout a stále připomínat význam Květnového povstání českého lidu jako předehru národně demokratického a později i socialistického revolučního úsilí v naší zemi,« uvádí se v závěru prohlášení, které má redakce k dispozici. »Ohromná pracovní iniciativa, vyvolaná tímto povstáním, z trosek a rozvalin vybudovala nový průmysl, který za necelé tři roky již dosahoval předválečné úrovně a dále se velmi úspěšně rozvíjel, což nelze říci o období po roce 1990.«

Noví spolupracovníci
V současné době členové sekce zpracovávají získané poznatky, které jsou již k dispozici těm, kteří se zabývají regionální historií. Mimořádnou pozornost chce sekce věnovat 95. výročí vzniku KSČ v květnu 2016. Dokumenty začne zpracovávat již v nastávajícím pololetí 2015.
»Těši nás, že se sekce opět rozšířila o další spolupracovníky. Mezi nimi je řada mladých,« mohl se pochlubit Kovanda.

(mh)

Poslední aktualizace:
20.6.2015 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz