KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Archiv aktivit Klubu - vybraná položka:

Úterý 26. srpna 2014 (tištěné vydání, str. 11)
(na webu Haló novin nebylo nalezeno)

Ruku v ruce se spisovateli
Výbor Klubu společenských věd (KSV) se připojuje ke stanovisku vedení Unie českých spisovatelů k probíhajícím válečným agresím ve světě (viz Odmítněme zpěv války). Jsme názoru, že především mírovým jednáním lze účinně přispět k řešení současných rozporů ve světě, odvrácení hrozící válečné katastrofy a vytvoření podmínek k důstojnému životu lidstva na naší planetě.
Za výbor KSV Lubomír VACEK, předseda

Poslední aktualizace:
26.8.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz