Sobota 9. srpna 2014 (tištěné vydání, str. 3)

(na webu Haló novin nebylo nalezeno)

 

KSV nabízí publicitu na fóru

Klub společenských věd (KSV) přichází s nabídkou možnosti zveřejňovat na svých webových stránkách odborné práce z oborů ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, politologie, práva, psychologie, sociologie a společenskovědních aspektů exaktních věd.

Informoval nás o tom jménem výboru klubu Stanislav Zeman. Nabídka může oslovit ty, jejichž zájmem jsou výše uvedené vědní obory a chtějí se svými pracemi pochlubit další odborné veřejnosti a nemají jinou možnost publicity. „Četli jste zajímavou knížku z nějakého společenskovědního oboru a chcete na ni v recenzi upozornit své kolegy a další čtenáře? Využijte k tomu možnost publikovat v elektronickém vydavatelství“, uvádí se mj. v letáčku KSV, jenž se dlouhodobě věnuje levicovým aspektům společenských věd. Klub zřídil elektronické vydavatelství nazvané Fórum společenských věd. Zveřejňování je bezplatné. Na stránce http://klubspolved.cz/Forum.htm lze nalézt dosud publikované příspěvky a také informace, jak publikovat.

(mh)