Hano.gif

 

Čtvrtek 17. dubna 2014 (tištěné vydání)

 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/20746793   (16.4.2014)

 

 Klub společenských věd oceňoval

 

Hano20140417.jpg

 

Klub společenských věd oceňoval 20 nejlepších autorů odborných prací z oboru společenských věd s levicovým zaměřením.

Zvláštní cenu obdržel Miloslav Ransdorf za 2. díl Nového čtení Marxe, Hlavní ceny získali Miloslav Formánek za publikaci Cesta k socialismu v Československu, Jiří Křesťan za knihu Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění a Petr Sak a Karolína Kolesárová za Sociologii stáří a seniorů. Ceny KSV pak mj. obdrželi Josef Heller a František Neužil a kol. za Kdopak by se Marxe bál, Hana Kráčmarová za učební texty k výuce historie K dějinám KSČ, Jiří Macek za Českou hudební avantgardu; za soubory publicistických statí např. Václav Věrtelář (na snímku při přebírání ceny od místopředsedy sněmovny Vojtěcha Filipa), Jaroslav Kojzar či kolektiv měsíčníku Slovanská vzájemnost. Zvláštní uznání převzali mj. filozofové Michael Hauser za Kapitalismus jako zombie či Marek Hrubec za publikaci Od zneuznání ke spravedlnosti. »Psát levicové texty u nás je určitým hrdinstvím, stejně tak je vydávat,« řekl za pořadatele Lubomír Vacek.

(mh)

FOTO - Haló noviny/Vladimír SLOBODZIAN