Hano.gif

Středa 15. ledna 2014

http://www.halonoviny.cz/articles/view/14767761

Dost už bylo deformací českých dějin

Rozhovor Haló novin s předsedou Klubu společenských věd Lubomírem Vackem

Vacek

Klub společenských věd (KSV) uspořádal minulý týden seminář »K výuce a učebnicím dějin na středních školách« (viz článek »Roste manipulace školního dějepisu«, Haló noviny 13. ledna). Co bylo impulsem k volbě takového tématu?

Všeobecným podnětem bylo soustavné, dlouhodobé zkreslování dějin, vývoje české společnosti v posledních více než dvaceti letech. Také skutečnost, že mladá generace dostává o naší minulosti informace, které degradují a ponižují práci našich předků.

Bezprostředním impulsem byla žádost vedení hejtmanství Olomouckého kraje o zpracování oponentského posudku k návrhu učebního textu České země a Československo ve 20. století.

O jaký text se jednalo? A kdo se na oponentuře podílel?

Šlo o posouzení návrhu textu k výuce dějin na středních školách, který připravil jedenáctičlenný tým odborníků Univerzity Palackého v Olomouci. A to za nemalé, milionové dotace.

Posudek zpracoval odborný tým našeho Klubu za spolupráce s dvanácti zkušenými středoškolskými a akademickými odborníky – především s historiky, pedagogy, ale i s ekonomy a sociology. Posouzení textu vyznělo velice kriticky, zejména k etapě poválečného vývoje v Československu, s jednoznačným doporučením celý učební text komplexně přepracovat.

K čemu tato vaše oponentura posloužila? Stává se často, že jsou vaši odborníci žádáni o odborné zhodnocení nějaké práce, studie, stati?

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje odpovědný za oblast školství ji využil k dalšímu projednání s autory návrhu. Další osud návrhu neznáme.

K druhé části vaší otázky: Klub a jeho spolupracovníci mají nemalé zkušenosti z posuzování nejen učebních textů, ale i různých stanovisek, prací, dokumentů, studií, předloh atd. zejména z oblasti historie a sociologie. Zdaleka ne všechny vyústí do kritického závěru jako posudek k textům z dílny olomouckých expertů.

Jaké závěry z tohoto semináře vyplývají?

Závěry jednání byly jednoznačné: odsouzení praktik deformací českých dějin, a zdůraznění nutnosti nápravy zkoumání dějinných faktů. Široce zazněla kritika falzifikátorů dějin. Současně byl předložen návrh na uspořádání dvoudenní konference zainteresovaných odborníků ke stavu výuky dějin na základních a středních školách.

Záběr témat, kterými se zabývá vámi vedené občanské sdružení KSV, je široký. S jakými dalšími organizacemi, pracovišti, institucemi ad. odborně spolupracujete? Kde se s vašimi členy veřejnost může setkat či seznámit?

Šíře tematické činnosti Klubu společenských věd je rozsáhlá. Zabýváme se zhruba deseti společenskovědními obory v úzkém kontaktu s Klubem mezinárodní politiky, Klubem historiků, Výborem národní kultury, a také s Centrem strategických a teoretických studií KSČM, a se Spojenectvím Práce a Solidarity. Podílíme se aktivně na výuce společenských věd v systému politického vzdělávání organizovaného Středočeským a Jihomoravským KV KSČM. Všude v těchto místech se lze setkat nejméně s padesátkou našich odborníků, lektorů, organizátorů.

Co má KSV v plánu pro rok 2014? Dočtete se v úterních tištěných Haló novinách.

Monika HOŘENÍ