Hano.gif

 

Pondělí 13. ledna 2014 (tištěné vydání)

 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/14572561   (10.1.2014)

 

 

Hano20140113

Pedagožka a historička Alena Stříbrná, předseda KSV Lubomír Vacek, poslankyně KSČM a bývalá učitelka Marta Semelová a moderátor akce Stanislav Zeman. FOTO – Pavel KAŇKA

Roste manipulace školního dějepisu

Od 90. let narůstá manipulativní deformace učebnic dějepisu základních a středních škol a pomocných textů a v posledních pěti letech zkreslování výkladu českých dějin dostoupilo již do té míry, že jsou napadány základní kameny české historie, vyplynulo z vystoupení na semináři Klubu společenských věd »K výuce a učebnicím dějin na středních školách«, který se uskutečnil ve středu v Praze.

Historici, učitelé a další účastníci semináře poukazovali jak na konkrétní případy deformace popisu dějinných událostí, souvislostí a etap, tak na ducha výkladu. Jde ponejvíce o 20. století, zejména vývoj po 2. světové válce. Principiální atak je veden nejen na husitství, nýbrž i na národní obrození, neušetřeni jsou i Jan Ámos Komenský či Tomáš Garrigue Masaryk. Dlouholetá učitelka dějepisu Alena Stříbrná, jež představila i několik starších a novějších učebnic, konstatovala, že novější texty přinášejí žákům daleko méně informací, faktů a souvislostí, takže starší žáci věděli více.

Kromě toho však, jak prohlásila, zatímco výklad počátkem 90. let byl víceméně nenapadnutelný, postupně se to změnilo – narostl nejen antikomunismus, ale vůbec protilevicový výklad, nekritický k současnému režimu, a naopak mizí sociální pohled, dějiny dělnictva atp. Diskuse se kriticky dotkla i historických dětských komiksů a též učebnic společenské výchovy, které minimum prostoru poskytují pasážím o občanském aktivismu a odborovém hnutí.

Ze semináře vzešel podnět na uspořádání konference, která by zmapovala a analyzovala stav výuky dějepisu na ZŠ a SŠ.

(pka)