Popis: HANO.jpg

15. 2. 2011

Kultivovanou diskusí k vědění

PRAHA – Diskusi jako profilující formu činnosti klubu a dialektiku jako metodu při analýzách a hledání řešení současných problémů i probírání modelů budoucího vývoje vyzdvihl na výročním zasedání Klubu společenských věd (KSV) jeho předseda Lubomír Vacek.

Klub, který v uplynulých dvou letech prošel transformací z Klubu sociologů a psychologů, uskutečnil za ten čas na půl stovky besed, přednášek a seminářů ze sociologie, politologie, ekonomie, filozofie, historie ap.

Předseda konstatoval úspěšné splnění usnesení z předchozího výročního zasedání v r. 2009, zvýšení počtu členů o 40 na zhruba půldruhé stovky, rozšíření činnosti mimo Prahu, fakticky – vznikem společnosti Prameň poznávania – i na Slovensko, a rozeslání (jen za r. 2010) více než stovky různých textů členům. Poukázal na sociologické průzkumy klubu, vyzdvihl činnost členů na vědeckém a publikačním poli, přičemž vzpomněl loňského premiérového udílení cen KSV, a informoval o spolupráci KSV s KSČM a společenskými organizacemi. Podtrhl, že KSV není politickou organizací, je ale prostorem levicových pohledů, myšlenek a řešení. Podtrhl, že na klubu vystoupili všichni europoslanci KSČM, politologové Oskar Krejčí a Zdeněk Zbořil a jiné osobnosti a že členové KSV se naopak účastní akcí Socialistického kruhu, MDA a dalších organizací. Dotkl se též úrovně vystupování členů v debatách, ocenil argumentaci bez urážek a personifikací, posteskl si ale nad rozvleklostí a nekoncentrovaností některých řečníků.

V budoucích osvětových, poznávacích a vzdělávacích akcích čeká větší soustředění na makroekonomiku, konkrétní ekonomická řešení a boj proti zkreslování dějin, na zkoumání parlamentarismu i rysů budoucí společnosti atd. Zdůraznil nutnost probírat řízení společnosti, psychologii vlastnictví, etiku a výchovu manažerů (té i jako obrany proti pronikání zahraničního kapitálu). KSV bude pokračovat v sociologických průzkumech, v pomoci v politickém vzdělávání na Středočeské univerzitě KSČM a v rozšiřování zahraničních kontaktů (Banská Bystrica, Prešov, Wroclaw, Nižný Novgorod).

Ján Mišovič oznámil výsledky 13. ročníku prognostické ankety »Co bude za rok?«. Prognostikem roku se už počtvrté (potřetí po sobě) stal Miroslav Prokeš, jenž správně odpověděl na 13 z 20 otázek z politiky, ekonomiky, kultury a sportu. Tucet odpovědí dosáhli Luboš Andrle, Ľudovít Šrámek a Jan Brychta. Vacek podotkl, že Prokeš i Šrámek ke své úspěšnosti pravili, že do odpovědí »nepíší svá zbožná přání«.

Místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič poděkoval za spolupráci, že strana může využívat průzkumů a poznatků KSV na přípravu dokumentů, nejnověji i pro 8. sjezd KSČM.

Nejbližší akcí KSV bude beseda o levicové literatuře ve světě, o níž budou hovořit europoslanec Miloslav Ransdorf a kybernetik Tibor Vaško, která se uskuteční ve středu 23. února od 17 hod. v budově Politických vězňů 9, Praha 1.

(kru)