Popis: Popis: HANO.jpg

1. 2. 2011

Levice potřebuje diskusi

PRAHA – Levice potřebuje diskusi o levicových hodnotách, aby mohla v současné krizi nabídnout alternativu k fašizoidním cestám z krize.

Tématem musejí být zejména lidská práva, ač je dříve socialistické státy podcenily. Základem jsou přitom svobodná práce a mír – hodnoty, které levice nesmí opustit. Vyplynulo to z přednášky politologa Oskara Krejčího pro Klub společenských věd v Praze.

Politolog zdůraznil, že diskusi o hodnotách potřebuje duševní hygiena zastánců levice. Upozornil, že jsou hodnoty konstantní, jako zmíněná svobodná práce a mír, na něž jsou navázány proměnlivé. Konstatoval, že v minulosti převládal zjednodušený, antropologický pohled na člověka, jako na výrobní sílu vázanou výrobními vztahy, ale jestliže někteří vědci uvádějí, že psychologicko-biologická stránka člověka je z třetiny dána a dvě třetiny lze měnit, Krejčí se domnívá, že ke změně nyní dochází »s bídou u třetiny«. Podtrhl, že mnoha lidem chybí empatie, schopnost vcítění, což doložil prací jednoho amerického vědce, který desítky let zkoumal mravnost jednání politiků a z šestistupňové škály (řídí se 1. egocentrismem, …6. principy lidských práv) v závěru vynechal – pro zanedbatelný výskyt - šestou skupinu. Málo lidí totiž ctí práva a svobody jiných lidí.

Krejčí varoval, že cesta ke kolektivnímu člověku je mnohem delší a složitější, než se někdejší levicoví politici domnívali. Byla podceněna mravní stránka socialismu, jeho princip je sice morálnější než kapitalismus, ale v socialistických státech nebyl dotažen do konce a občanům »prodán«, prohlásil politolog. Jak dodal, vysoká nomenklatura měla privilegia, o nichž zapomněla, že by se měla dostat i k běžným občanům. Politická špička tehdy nenabídla nový model světa, jen touhu po vyrovnání Západu, což, jak doplnil, doprovodila orientace na těžký průmysl a zajištění míru, což odčerpávalo zdroje spotřebnímu průmyslu. Jak sdělil, přitom po dosažení schopnosti odvetného úderu bylo 80 % zbraní a vojenských zařízení zbytečných; např. sovětské válečné námořnictvo bylo koncem 80. let už mohutnější než americké.

Dle něho politické špičce socialistických států chybělo analytické myšlení, propadla stereotypu, nevytvořila prostor pro intelektualizovanou diskusi. Nechala si vzít téma lidských práv, přitom např. v době, kdy Západ kritizoval uvěznění Václava Havla, byly v Chile, Argentině, Uruguay, Guatemale vražděny tisíce lidí, připomněl politolog spolu s tím, že např. liberálové počátkem 20. století neuznávali všeobecné volební právo, za něž tehdy sociální demokraté bojovali. Politické svobody a sociální rovnost jsou dialektické síly, jejichž rovnováhu může vyřešit pouze socialismus, podtrhl Krejčí, ale upozornil, že před Listopadem byla upřednostněna rovnost.

Současná krize je krizí Západu, zdůraznil Krejčí, dle něhož se svět rozevírá. Evropa klesá do úpadku, podlehla hedonistickému způsobu života, její politické elity jsou v těžké krizi, do špičky vytahují kvalitativně podprůměrné politiky, zatímco rychle narůstají nové menšiny s jiným kulturním zázemím. V USA vidí situaci ještě vážnější – ocitly se ve vnitřním a vnějším zadlužení, okolí se začíná bát dolaru, nikdo už USA nechce financovat a tedy reprodukovat, tamní společnost je nevyzrálá, např. rychle propadá nadšení pro válku, ale rychle jej i opouští.

Dle Krejčího by stávající penězotoky zajistily fungování sociálního státu, je udržitelný, ale chybí ochota pravicových vlád, podkopává ho korupce, zbrojení, odliv zisků do zahraničí. Proto politolog předvídá krizovou situaci, z níž vede cesta buď fašizoidní, nebo cesta porozumění socialistickému ideálu. Krejčí si klade otázku, zda někdo naplní objednávku po socialismu. Upozornil, že práce a mír mohou být i hodnotami pro mnohé podnikatele, ale levice se jich nesmí vzdát. Poukázal též na téma ekologie a vzpomenul, jak socialistické státy tuto otázku podcenily. Politolog upozornil rovněž na otázku demokracie, která je v ČR deformována, když některé skupiny získaly významná privilegia (přitom poznamenal, že volby jsou aristokratickou formou, zatímco demokratickou je losování). Demokracie – to je zejména diskuse a tolerance, prohlásil a zdůraznil význam dialogu levice, a to i přes informační bariéru, kterou okolo levice média vystavěla. Bez dialogu a tolerance se nelze dobrat pravdy, dodal. Vyzval k zastavení parazitických trendů, k omezení umělých potřeb a militarismu.

Nejbližší akcí KSV je ve středu 2. února filosofický seminář s Michalem Hauserem »Subjekt dle Žižka«, který se uskuteční od 17 hodin v budově ÚV KSČM, Praha 1, Politických vězňů 9.

(kru)