18. 9. 2010

Diskuse o úloze levicových médií

PRAHA – Panelová diskuse se zástupci levicových médií na téma »O úloze médií a jejich vlivu na společnost« se konala ve čtvrtek vpodvečer na půdě Klubu společenských věd (KSV) v Praze.

Po teoretickém úvodu zástupci Haló novin, Rádia Haló Futura a Haló TV uvedli své praktické postřehy z mediální práce. Následná diskuse se věnovala možnostem zvýšení vlivu těchto médií na voliče.

Odborník na teorii a metodiku propagandy Stanislav Zeman objasnil z pozic marxistické teorie základní pojmy z oblasti propagandy a agitace a uvedl některé jejich současné formy (politický marketing, public relations apod.) i vzájemné vztahy. Moderátor Rádia Haló Futura Petr Burda vyzdvihl úspěchy tohoto internetového rádia, například, že je jako jediné ze srovnatelných rádií zváno na významné akce. Ač je rádiem vysílajícím v českém jazyce, nalézá své posluchače v zahraničí, zejména v Polsku, na Slovensku, ve Velké Británii, dokonce i mezi krajany v zámoří. »Víme, že posluchači ocení silný lidský příběh. Ostatně současná doba, kdy sociální nouze hrozí i střední třídě, je takových příběhů plná. Právě na to se ve vysílání zaměřujeme«, uvedl. Redaktor Haló TV Milan Rokytka podtrhl televizní médium jako fenomén současnosti. »Kdo není v televizi, jako by ani neexistoval«, připomněl známé rčení a doplnil, že v současné uspěchané době »spotřebitel informací« inklinuje právě k televiznímu podání. Zástupkyně redakce Haló novin Monika Hoření informovala o novinkách v práci redakce, které mají pozitivní dopad na vyšší aktuálnost a čtivost deníku (např. nové webové stránky), a připomněla, že i v levicovém a antikapitalisticky zaměřeném mediálním prostoru roste konkurence, zejména v oboru internetových novin. Haló noviny však zůstávají i nadále jediným českým levicovým deníkem v tištěné podobě. Zástupci »rodiny Haló médií« deklarovali snahu o vzájemnou koordinaci a provázanost nejzajímavějších mediálních výstupů.

V diskusi zazněly podněty na další zkvalitnění práce levicových sdělovacích prostředků. Zaujalo ocenění od Tomáše Sigmunda, pro něhož jsou Haló noviny »novinami pro ‚levou nohu‘, které tak člověku umožňují stát na obou nohách«. Beseda KSV se konala v souvislosti s pražským, ostravským a zlínským Dnem levicového tisku.

Sledujte na internetu informace, které jinde nezískáte:

www.halonoviny.cz

www.halotv.cz

www.haloradio.cz

(vm)