HANO.jpg

15. března 2010

Zformulovat ideje do přitažlivých hesel

PRAHA – Jasně definovat komunistické ideje a zformulovat je do srozumitelných, přitažlivých hesel, či až marketingových sloganů, nebýt zpanštělý ani nejistý a nebát se jít do diskusí s dalšími levicovými partnery, ale i pravicovými oponenty, a obohacovat se z těchto debat a hlavně důvěryhodně, seriózně prezentovat veškerým jednáním komunistické ideály, humanistické úsilí o systémovou změnu společenského řádu, o silný stát garantující občanům požadované hodnoty.

Tak se dají shrnout hlavní body vystoupení a diskuse na sobotním semináři Klubu společenských věd »Jak získávat lidi pro levici«.

Jiří Zelina položil otázku, proč z krize a všeobecného znechucení občanů politikou nezískává po 20 let »vzorná strana« KSČM, nýbrž ČSSD, jež má podíl na tomto stavu, a proč část občanů odmítá jakoukoli stranu. Podtrhl, že program musí být zaměřen na jasně určenou skupinu voličů, musí být napsán nikoli suchým, ale také emotivním, skoro básnickým jazykem umožňujícím čtenáři imaginaci, že předkládané řešení si musí voliči přát, že lídři musejí být přitažlivé osobnosti, nikoli jako vysmívaný Jiří Paroubek. Zpochybnil efekt manažerského, dodavatelského způsobu vedení volební kampaně. Vzhledem k neschopnosti řady zestárlých ZO KSČM působit více vně strany, vyzval k vytváření paralelní struktury mladších, akceschopných členů a také poukázal na nutnost rotace kádrů. Je přesvědčen, že v rovné soutěži idejí a argumentů bude mít levice navrch, že uspěje jak s řešením pro budoucnost, tak obhájí klady a vysvětlí zápory minulosti, proto je třeba hledat a otevírat diskusní prostor. Zvýraznit je třeba, dle něho, roli státu schopného garantovat jistoty práce i klidného stáří.

Uplatňovat vliv lze jen v rámci vztahů mezi lidmi, v rámci komunikace, zdůraznil Rudolf Franěk. KSČM se proto musí přestat uzavírat, jít do diskusí, ale nemůže vystupovat jako vševědoucí, musí partnery respektovat, nacházet styčné body, začínat diskusi tam, kam došel partner, nikoli tam, kam došla strana, příští spojenectví totiž žádá toleranci. »Chybí spor mezi marxisty a nemarxisty,« konstatoval a připomněl, že marxismus je otevřený, tj. vyvíjející se systém, a diskuse jej obohatí. Nutné je obecné ideje konkretizovat pro dané podmínky, a to v realizovatelné podobě, vyhledávat a rozlišovat to, co je nadčasové a krátkodobé, co z minulosti je pozitivní atd. Upozornil na otázku hodnot a norem, jako způsobu dosahování hodnot, a to, jaké jsou pro společnost (ne)přijatelné. Poukázal na stále rychlejší střídání generací a na fakt, že nové generace jsou vychovávány ne na materiálních, nýbrž na virtuálních procesech. Podpořil silný, bohatý stát, který nediriguje občany, ale vytváří pro ně podmínky, které oni mohou využít, když pro svůj úspěch také něco vykonají. Varoval před přeceňováním objektivních podmínek na úkor vědomí lidí.

Podle Myrny Skálové je důležité nevnucovat názory. Jak sdělila, mnozí mladí jsou již alergičtí na reklamní fráze. František Zich jako strategickou úlohu vidí zaměření se na mladé, a to již na středních a základních školách. Oto Lanc varoval před opomíjením etických hodnot. Ivo Látal sen. poukázal na možnosti marketingových metod v propagandě, na práci se sympatizanty, ale zaměřil se zejména na výběr, přípravu a vzdělávání volebních kandidátů a představitelů strany. Poslanec KSČM Václav Exner ukázal na klíčovou roli důvěryhodnosti, stability komunistického programu s tím, že nedodržuje-li KSČM své zásady, ztrácí více, než jiné strany v takové situaci.

(kru)