15. února 2010

Ocenění levicové vědě

PRAHA - Autoři děl z historie, filosofie a ekonomické historie - Jiří Frajdl, František Ledvina a kolektiv vedený Václavem Průchou - byli nejúspěšnější v premiéře udílení cen Klubu společenských věd.

Práci levicových vědců ocenil a význam teoretického poznání vyzdvihl při čtvrtečním předávání cen předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, který nad akcí převzal záštitu.

Odborná porota vedená Františkem Zichem vybírala z 32 návrhů. Ceny KSV byly uděleny J. Frajdlovi za soubor 43 brožur a textů o novodobých českých dějinách publikovaných v l. 2001-08, F. Ledvinovi za Základy marxistické filosofie vydané r. 2006 na CD nosiči a V. Průchovi a kolektivu za loňské dvoudílné Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 . Uznání KSV in memoriam bylo uděleno sociologovi Jiřímu Bauerovi za dílo Otázka komunismu a Jaroslavu Moravcovi za Pohledy do českých dějin . Uznání rovněž získali filosofové Miloslav Formánek a Ludvík Tošenovský, historik a politolog Josef Groušl, historici Josef Haubelt a kolektiv, František Kovanda a Jaroslav Štrait, ekonom Ladislav Šafránek, sociolog Lubomír Vacek, ekolog a ekonom Jan Zeman a nakladatelství Futura a Orego.

Úvod předávání patřil malému ohlédnutí za působením levicových intelektuálů po r. 1989 a vzpomenuta vědecká činnost a díla filosofa Ivana Svitáka, sociologa Jana Kellera, politologa Oskara Krejčího, politika a historika Miloslava Ransdorfa, ekonoma Zdeňka Háby a dalších osobností, které v uplynulých 20 letech svým působením a texty oslovily širokou laickou a odbornou veřejnost.

Filip při udílení cen prohlásil, že si nesmírně váží práce levicových vědců. Zdůraznil, že levice nesmí opustit teoretické bádání a musí mladou generaci naučit uplatňovat teorii v praxi. Jak podotkl, velikost politických chyb je úměrná vzdálenosti praxe od teorie a varoval, že výbuch emocí a pochod na barikády nestačí. Zdůraznil význam poznání a vědy s tím, že pravici se stále hůře bude občanům lhát. Podle něj má KSČM vůči mladé generaci dluh - musí ji naučit, aby udržela strategické cíle a uzpůsobila taktiku dosažení těchto cílů.

Na setkání Klubu byl rovněž vyhodnocen 10. ročník soutěže Co bude za rok . Nejpřesnější odpovědi ohledně vývoje v politice, ekonomice, kultuře a sportu - pro loňský rok jich autoři položili 21 - již potřetí zodpověděl a prognostikem roku se stal Miroslav Prokeš. Stejné ocenění získal i Jan Sedláček. Současně bylo oznámeno uspořádání dalšího ročníku této soutěže pro r. 2010.

V závěru byla představena publikace Jána Mišoviče a kolektivu Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění , slovník důležitých termínů, prvků, procesů a také osobností sociologických výzkumů.

(kru)