KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty (stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd (elektronická edice odborných textů)

Ocenění Klubu společenských věd (KSV) za odborné práce levicového charakteru uveřejněné v letech 2012-13:

Zvláštní cena KSV udělena:

Miloslavu RANSDORFOVI za knihu "Nové čtení Marxe II"

Hlavní ceny KSV uděleny:

Miloslavu FORMÁNKOVI za knihu "Cesta k socialismu v Československu"
Jiřímu KŘESŤANOVI za knihu "Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění"
Petru SAKOVI a Karolíně KOLESÁROVÉ za knihu "Sociologie stáří a seniorů"

Ceny KSV uděleny:

Josefu HELLEROVI, Františku NEUŽILOVI a kol. za knihu "Kdopak by se Marxe bál?"
Haně KRÁČMAROVÉ za učební texty k výuce historie
Jiřímu MACKOVI za knihu "Česká hudební avantgarda"

Ceny KSV za soubor publicistických statí uděleny:

Zdeňku HOŘENÍMU a kolektivu redakce SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST
Jaroslavu KOJZAROVI
Jaromíru SEDLÁKOVI
Václavu VĚRTELÁŘOVI

Zvláštní uznání KSV udělena:

Michaelu HAUSEROVI za knihu "Kapitalismus jako zombie"
Marku HRUBCOVI za knihu "Od zneuznání ke spravedlnosti"
Františku KOVANDOVI a kol. za sborníky k regionálním dějinám
Tassule ZISSAKI-HEALEY a Věře KLONTZA JAKLOVÉ za knihu "Řecký politický exil a národnostní menšina v českých zemích"

Čestná uznání KSV udělena:

Jánu JURIŠTOVI za knihu "Zákulisie premien sveta"
Stanislavu KÁBELEMU za knihu "Arogance moci"
Ladislavu ŠAFRÁNKOVI za učební texty k politické ekonomii

Ceny KSV pro mladé autory uděleny:

Romanu LUKÁŠOVI za knihu "Rozdělení Československa"
Andree VYHNALÍKOVÉ za pojednání "Hitlerův mýtus a sociální podstata zla"

Ocenění byla předána 16. dubna 2014 na slavnostním shromáždění KSV. Informace a fotografie z této akce najdete zde.

Poslední aktualizace:
21.4.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz