KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2016

Uskutečněné akce - únor 2016:

24. února 2016 – středa 17,00-18,45
Společnost Julia Fučíka ve spolupráci s Klubem historiků a Klubem společenských věd
Přednáška s besedou na téma:
ODKAZ JULIA FUČÍKA A ÚNOR 1948
Úvodní slovo PhDr. Anatolij Šitov a doc. PhDr. Hana Kráčmarová, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 151

15. února 2016 – pondělí 17,00-19,25
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s besedou na téma:
PRYČ Z NATO, JAK NA TO?
Úvodní slovo MUDr. Marek Obrtel
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76
- článek z Haló novin o průběhu akce najdete zde -

3. února 2016 – středa 17,00-19,05
Přednáška na téma:
FILOSOFIE ALAINA BADIOU
Přednesl Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 151

Poslední aktualizace:
16.3.2016 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz