KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2015

Uskutečněné akce - listopad 2015:

30. listopadu 2015 - pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
AMERICKÝ PREZIDENT B. OBAMA A MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST
Úvodní slovo doc. PhDr. Jan Eichler z Ústavu mezinárodních vztahů
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

25. listopadu 2015 – středa 17,00
Přednáška na téma:
DEMOKRATICKÉ ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
na příkladu klasické řecké demokracie
Přednesla archeoložka Mgr. Věra Klontza-Jaklová, Ph.D.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 151

18. listopadu 2015 – středa 17,00-19,00
Informační beseda sekce regionálních dějin KSV:
AKTIVITY A AKTUÁLNÍ ÚKOLY SEKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN KSV, z.s.
Úvod RSDr. František Kovanda
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76
- fotoreportáž z průběhu akce najdete zde -
- článek z Haló novin o průběhu akce najdete zde -

11. listopadu 2015 – středa 17,00
Přednáška PhDr. Františka Neužila na téma:
JAN HUS
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 151
Obšírnou úvahu PhDr. Františka Neužila, která se vztahuje k tématu této přednášky, najdete v naší elektronické edici Fórum společenských věd. Článek vyšel dne 14.12.2015.

4. listopadu 2015 – středa 17,00-18,50
Přednáška prof. Geralda Harrise na téma:
PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITICKÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY GLOBALIZACE
Přednáška proběhla v angličtině a byla tlumočena
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 153
- informace z průběhu akce najdete zde -
Zprávu o besedě, kterou s prof. G. Harrisem pořádal SPaS (Společenství práce a solidarity) dne 22.10.2015, si můžete přečíst v Haló novinách.

Poslední aktualizace:
14.12.2015 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz