KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Návrat na Archiv 2014

Uskutečněné akce - listopad 2014:

26. listopadu 2014 – středa 17,00
Panelová diskuse na aktuální téma
OHLASY NA LISTOPADOVÉ OSLAVY 2014
včetně hodnocení jejich interpretace v českých médiích
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 153

18. listopadu 2014 - úterý 16,30-18,20
Ve spolupráci s Klubem historiků
Beseda s PhDr. Jiřím Křesanem, CSc. o Zdeňku Nejedlém
Křesanova kniha "Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění" byla letos oceněna Hlavní cenou Klubu společenských věd (viz Ceny2014)
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 151

10. listopadu 2014 – pondělí 17,00-18,50
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Beseda s předsedou Česko-vietnamské společnosti Marcelem Winterem
AKTUÁLNÍ SITUACE VE VIETNAMSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLICE
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76
- informace a fotografie z průběhu akce najdete zde -

Poslední aktualizace:
27.11.2014 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz