KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Archiv - návrat na hlavní nabídku

Ankety Klubu společenských věd "Co bude za rok?"

Od roku 1998 Klub organizuje anketu "Co bude za rok?". Na počátku každého roku je zájemcům předložen na anketním lístku text 15 až 20 otázek zaměřených na události a akce probíhající v začínajícím roce. Účastníci mají označit svoje pravděpodobné odhady. Odpovědi jsou koncem roku vyhodnoceny a vítězové vyhlášeni za prognostiky Klubu za uvedený rok.

AKTUÁLNĚ:
Anketa na rok 2019 nebyla vyhlášena.

Seznam vítězů dosavadních ročníků ankety najdete zde.


RSDr. Ján Mišovič, CSc.
O ANKETĚ "CO BUDE ZA ROK?"

Taková otázka nabývá na významu a aktuálnosti zpravidla v rámci silvestrovského bilancování. Spolu s přáním co nejpříznivějšího průběhu nastupujícího roku, pro nás, naše blízké i přátele, se v Klubu setkáváme ještě s jiným jejím symbolickým významem, označujícím akci, která probíhá již více než dvacet let.
Koncem roku 1997, za autorské spolupráce Ing. L. Vacka a prof. F. Zicha, měli členové i příznivci našeho klubu poprvé možnost odhadnout, s jakým výsledkem skončí nejvýznamnější vnitropolitické i zahraniční události v příštích dvanácti měsících. Od té doby se datuje konání pravidelných anket, v jejichž rámci si odborníci různého zaměření zkoušejí role prognostiků a "předpovídají", jak ta či jiná konkrétní událost dopadne.
O tom, že postupně všech více než dvacet ročníků, počínaje rokem 1998, bylo bohatých na politické i ekonomické události, není potřebné zasvěceného čtenáře zdlouhavě přesvědčovat.
Každý z uplynulých roků, jejichž průběhu se anketa dotýkala, měl své klíčové události. Již samotné první "prognózované" období přineslo akci mimořádného politického významu - předčasné parlamentní volby, kdy úřednickou vládu J. Tošovského vystřídal menšinový kabinet v čele s M. Zemanem. Tehdejší volební akt odstartoval téma, které představovalo trvalou součást anket v každém sudém roce. Odhad výsledků voleb komunálních, senátních, parlamentních, krajských i evropských, ale i pravděpodobnost jejich předčasného konání, se staly nedílnou součástí otázek téměř v celém období. Výběr poslanců a dalších zastupitelů nabízel i jiné možnosti pro odhady. Účastníci ankety tipovali pořadí vítězných stran, počty mandátů i procenta zúčastněných voličů. Stranou pozornosti nezůstávaly ani výsledky voleb u našich nejbližších sousedů Slováků a prezidentská klání ve Spojených státech amerických a v Rusku. V roce 2003 měli možnost "prognostici" tipovat rovněž volbu prezidenta České republiky. Že to byla jedna z náročnějších otázek, svědčilo 17 % správných odpovědí ve prospěch Václava Klause.
Dalším tématem, spojeným s různými typy voleb, byly odhady vývoje situace v hlavních politických stranách, reprezentujících podstatnou část naší politické scény i soupeření hlavních subjektů ve Slovenské republice. O tom, že část účastníků dokázala průběh událostí i v tomto směru odhadnout, svědčí správná odpověď na otázku z ankety v roce 2004 "Vydrží V. Špidla ve funkci předsedy vlády do konce roku 2004?", když 24 % odpovědělo, že ne. S odhady výsledků voleb souvisely i odhady účasti veřejnosti ve volbách. Ty byly daleko úspěšnější než prognóza počtu zvolených poslanců. Např. v odhadu výsledků voleb do Evropského parlamentu v červnu 2004 tipovalo pouze 12 % účastníků ankety, že za KSČM bude zvoleno šest europoslanců, zatímco s menší než poloviční účastí ve volbách počítala polovina respondentů.
Do oblasti politických témat patřilo i možné uskutečnění ústavních změn. Už několik let publicisté spekulují o této pravděpodobnosti a jednání komisí nejrůznějšího druhu taková očekávání posilovalo. Ne náhodou v roce 2003 až 40 % účastníků ankety předpovídalo změny v ústavě, které se však neuskutečnily.
Anketa se dotýkala i "života" KSČM. Kromě volebních výsledků se pozornost prognóz zaměřila na zájem o Haló noviny a v roce 2004 na rozsah personálních změn na VI. sjezdu KSČM. Jeden z minulých dotazů na přelomu tisíciletí sondoval datum, kdy KSČM vstoupí do vlády. Odpovědi se pohybovaly od 2004 do 2010. Uplynulé roky ukázaly, že představy účastníků ankety byly příliš optimistické.
Do politické oblasti patřila např. v roce 2003 otázka týkající se napadení Iráku vojenskou silou USA a jeho spojenců a v roce 2004 pravděpodobnost útoku na další stát. Pokud v prvním případě tipovalo tento krok ze strany USA 77 % účastníků ankety, v roce 2004 vyslovilo stejný názor 10 % odpovídajících.
Ekonomická témata byla zastoupena dalším blokem otázek. V rámci nich se objevil pohled na tolik diskutované zrušení regulovaného nájemného. V roce 2003 tipovalo, jak víme mylně, takový vývoj jen 20 % respondentů, a tím pádem správně 80 %. V jiných soudech, o některých ekonomických parametrech, však naši "prognostici" nebyli tak úspěšní. Správnou pozici české koruny vůči euru dokázala odhadnout asi třetina a míru inflace o něco více než pětina respondentů. V roce 2015 to byla už třetina. Vývoj nezaměstnanosti a zahraniční zadluženosti ČR, v jednotlivých letech, představovaly rovněž oblasti, které patřily k těm méně správně předpovězeným. V roce 2002 se objevila i otázka týkající se čínského kosmického programu. To, že kompetentních odpovědí bylo pomálu, nepřekvapilo snad nikoho.
Třetí blok se svým stálým místem představovaly otázky mapující změny v sociální oblasti. K "trvalkám" patřilo hodnocení kriminality za příslušné hodnocené období. I když záležitost byla na pohled jasná, rok 2002 přinesl po letech nárůstu pokles. Právě takový typ otázky dokázal zamíchat pořadím "prognostiků". Anketa reagovala i na aktuální situaci. Respondenti tak měli možnost vyjádřit se k postavení konkrétních sociálních skupin, k intenzitě různých typů stávek v české společnosti nebo k míře zadlužovaní našich domácností.
Poslední, spíše výjimečně zastoupenou skupinou, se staly otázky z oblasti sportovního a kulturního dění. Vystoupení českých fotbalistů a hokejistů na mistrovských soutěžích v rámci Evropy i světa nabídla možnost vyslovit se i k jejich výsledkům. Českou pozici v čele kvalifikační skupiny na ME koncem roku 2003 posoudila správně více než čtvrtina respondentů. V roce 2015 to bylo 72 %. Odpověď na jinou sportovní otázku, kdo bude mistrem světa v hokeji v roce 2015, nikdo nedokázal uvést správně. V oblasti kultury byli tipující úspěšnější. Vítězství skupiny Kabát v anketě Zlatý slavík v kategorii hudebních skupin v roce 2015 předpokládalo 39 % účastníků.
Anketa "Co bude za rok?" byla zpočátku jen záležitostí zejména pražských členů Klubu. Počínaje třetím ročníkem však dostali možnost zapojit se do prognózy všichni naši členové. Postupně se okruh zájemců rozšiřoval. Snad největší účast jsme zaznamenali v roce 2002, kdy poslalo své odpovědi kolem 120 účastníků nejen z řad Klubu, ale i jiných institucí. Mezi nimi i poslanci Sněmovny, představitelé KSČM, sociologové z některých agentur. V okruhu nejúspěšnějších účastníků se za celé období objevovala dvě jména: dr. František Sedláček a dr. Hana Entlerová. K nim se v posledních letech přidal dr. Miroslav Prokeš. Tam, kde "neuspěli" profesionální politici či odborníci zabývající se společností, se výborně umístili zejména pedagogové. S nadhledem a odstupem dokázali odhadnout z 19 položených otázek 16 správně, tedy jejich úspěšnost byla 84 %. V posledních letech však úspěšnost vítězů není tak vysoká. Pohybuje se kolem 62 %, jinak řečeno z 21 otázek se objevuje 13 správných odpovědí.
Anketa napůl vážná, ale trochu i odlehčená, začíná představovat v rámci Klubu tradiční akci, která dává možnost účastníkům nejen ověřit své představy o možném vývoji reality, zamyslet se nad směřováním zejména naší společnosti, ale i dát všanc své odpovědi a konfrontovat je s dalšími prognostickými "ochotníky". Účastníky současně nutí zamyslet se nad úrovní jejich přístupu ke světu a společnosti, nad tím, kolik vnesli do svých odpovědí přání a emocí a kolik představ oproštěných od idealizace společenských procesů.


PŘEHLED VÍTĚZŮ ANKETY "CO BUDE ZA ROK?"
(v případě dvou nebo více vítězů v témže ročníku jsou jména uvedena v abecedním pořadí)

2018 Richard BARTIČKA
2017 Milan BROŽ
Miroslav PROKEŠ
Miloslava VOSTRÁ
2016 Pavel AMBROŽ
2015 Pavel SIRŮČEK
František ŠMEJDA
2014 Rudolf ROUB
2013 Václav EXNER
2012 Karel PROCHÁZKA
Pavel SIRŮČEK
Ĺudovít ŠRÁMEK
Jan ZEMAN
2011 Jitka HAUEROVÁ
Jiří JÍRA
Ivo LÁTAL st.
Miroslav PROKEŠ
2010 Miroslav PROKEŠ
2009 Miroslav PROKEŠ
2008 Miroslav PROKEŠ
Vladimír SEDLÁČEK
Ľudovít ŠRÁMEK
2007 Vladimír MIKYSKA
2006 Zdeněk SOVÍK
2005 Miroslav PROKEŠ
2004 Pavel MACHÁČEK
Zdeněk PERNES
2003 František SEDLÁČEK
Maxmilián ŠŤASTNÝ
2002 Lubomír ANDRLE
Ján MIŠOVIČ
2001 Karel FORRO
Václav ŠENKÝŘ
2000 Richard BARTIČKA
Michal HURTA
František SEDLÁČEK
Milan TUČEK
1999 Hana ENTLEROVÁ
1998 Jiří ZELINA

Poslední aktualizace:
1.4.2019 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz