KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Hlavní stránka

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)

Klub společenských věd, z.s. působí v těchto oborech: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd, sociologické výzkumy, výuka společenských věd. Klub pořádá přednášky, panelové diskuse, informativní akce, semináře, konference. Všechny akce jsou přístupné pro veřejnost, účast je bezplatná (kromě výjezdních akcí). Nabízíme možnost publikování původních odborných příspěvků v elektronické edici FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD (ISSN 2336-7679) - detaily viz odkaz v levém menu. Těšíme se na Vaši účast na našich aktivitách.

A K T U A L I T Y :

S politováním oznamujeme, že v sobotu 10. srpna 2019 zemřel ve věku 83 let
          RNDr. Jan MRÁZ, CSc.,
zasloužilý člen, organizátor a funkcionář Klubu společenských věd a sekce regionálních dějin KSV.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná v pátek 16. srpna 2019 od 10:40 h v Malé obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

Příští akce Klubu:

7. srpen 2019 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
STRUKTURA SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍ DOPADY
Úvodní slovo Ing. Lubomír Vacek, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153

(Tento seznam neobsahuje akce regionálních skupin KSV.)

Harmonogram dalších plánovaných akcí Klubu najdete zde.

Seznam dalších pořadatelů s odkazy na jejich webové stránky najdete zde.

Předchozí uskutečněné akce Klubu najdete v archivu.


Další aktuality Klubu:

5. srpna 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd odbornou stať Ladislava Šafránka s názvem Úvaha nad některými aspekty důchodové politiky.

1. července 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd publikaci Pavla Sirůčka s názvem J. V. Robinsonová a R. Luxemburgová – největší ženské osobnosti teoretické ekonomie.

3. června 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd videopřednášku Františka Ledviny na téma Úvahy o dialektice: Zprostředkování.

2. května 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd publikaci Jana Zemana s názvem Ekonomické základy (trvale) udržitelného vývoje.

1. dubna 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd obsáhlou recenzi - studii Pavla Sirůčka s názvem Prekarizovaní pokrokáři – avantgarda liberálního pokroku?, věnovanou knize G. Standinga "Prekariát: Nová nebezpečná třída".

Starší aktuality najdete v archivu.

Všechny uveřejněné příspěvky FÓRA SPOLEČENSKÝCH VĚD najdete přímo na stránkách Fóra.

Resumé:

english      
deutsch     
по-русски 

Poslední aktualizace webu:
15.8.2019 © KSV

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist