KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Hlavní stránka

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)
Fórum aktualizováno 11.9.2017

Klub společenských věd, z.s. působí v těchto oborech: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd, sociologické výzkumy, výuka společenských věd. Klub pořádá přednášky, panelové diskuse, informativní akce, semináře, konference. Všechny akce jsou přístupné pro veřejnost, účast je bezplatná (kromě výjezdních akcí). Nabízíme možnost publikování původních odborných příspěvků v elektronické edici FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD (ISSN 2336-7679) - detaily viz odkaz v levém menu. Těšíme se na Vaši účast na našich aktivitách.

A K T U A L I T Y :

Příští akce Klubu:

20. září 2017 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
CO LZE OČEKÁVAT PO VSTUPU OLIGARCHŮ DO POLITICKÉHO BOJE - USA, FRANCIE, ČR
Úvodní slovo doc. Ing. Radim Valenčík, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 1. patro, velký sál č. 76

Výběr z dalších akcí Klubu:

4. října 2017 – středa 17,00
Přednáška s diskusí k výročí 150 let od vydání Marxova Kapitálu:
CO SE PŘEDSTAVITELŮM LIBERÁLNÍ EKONOMICKÉ TEORIE NELÍBÍ NA MARXISTICKÉ PRACOVNÍ TEORII HODNOTY?
Úvodní slovo PhDr. František Neužil
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153

(Akce regionální skupiny KSV Brno jsou publikovány na facebookové stránce RS Brno.)

Harmonogram všech plánovaných akcí Klubu najdete zde.

Seznam dalších pořadatelů s odkazy na jejich webové stránky najdete zde.


Další aktuality Klubu:

11. září 2017 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd obsáhlou publikaci Františka Neužila s názvem O obsahu a poznávací hodnotě Marxova Kapitálu po 150 letech od jeho prvního vydání.

9. srpna 2017 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd recenzi Jaromíra Jandáka s názvem Nad knihou Andreje Babiše, zamýšlející se nad publikací "O čem sním, když náhodou spím".

10. července 2017 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd videozáznam přednášky Josefa Skály na téma Jaká je a jaká by mohla být česká levicová politika, kterou přednesl v Klubu společenských věd dne 14. 6. 2017.

12. června 2017 jsme vydali Informační list č. 80 (soubor PDF).

12. června 2017 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd recenzi Jána Mišoviče s názvem Fenomén zvaný daně o knize Ladislava Šafránka "Daně aneb Cesta do otroctví?".

Starší aktuality najdete v archivu.


Předchozí uskutečněné akce Klubu:

2. srpna 2017 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
VNÍMÁNÍ POLITIKY KSČM JEJÍMI ČLENY - VÝSLEDKY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU
Úvodní slovo Ing. Lubomír Vacek, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro

28. června 2017 – středa 17,00
Informační beseda sekce regionálních dějin KSV:
BILANCE ČINNOSTI A AKTUÁLNÍ ÚKOLY SEKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN
Úvodní slovo RSDr. František Kovanda
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 153
- článek v Haló novinách o průběhu akce najdete zde -

14. června 2017 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
JAKÁ JE A JAKÁ BY MOHLA BÝT ČESKÁ LEVICOVÁ POLITIKA
Úvodní slovo PhDr. Josef Skála, CSc. - místopředseda ÚV KSČM
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76
- videozáznam přednášky jsme zveřejnili prostřednictvím Fóra společenských věd (klikněte zde) -
- zprávu z Haló novin o průběhu akce najdete zde -

Dřívější akce Klubu najdete v archivu.

Resumé:

english      
deutsch     
по-русски 

Poslední aktualizace webu:
11.9.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist