KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Hlavní stránka

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)

Klub společenských věd, z.s. působí v těchto oborech: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd, sociologické výzkumy, výuka společenských věd. Klub pořádá přednášky, panelové diskuse, informativní akce, semináře, konference. Všechny akce jsou přístupné pro veřejnost, účast je bezplatná (kromě výjezdních akcí). Nabízíme možnost publikování původních odborných příspěvků v elektronické edici FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD (ISSN 2336-7679) - detaily viz odkaz v levém menu. Těšíme se na Vaši účast na našich aktivitách.

A K T U A L I T Y :

Příští akce Klubu:

19. prosince 2016 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
KAZAŠI PŘEDSTAVUJÍ EXPO 2017
Úvodní slovo Serzhan Abdykarimov, velvyslanec Republiky Kazachstán v ČR
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 1. patro, velký sál č. 76

(Akce regionální skupiny KSV Brno jsou publikovány na facebookové stránce RS Brno.)

Další akce Klubu

Akce jiných pořadatelů:

13. prosince 2016 – úterý 16,30
Klub historiků

Přednáška s diskusí na téma:
ČINNOST KOMUNISTŮ V PRAZE
Úvodní slovo Viktor Pázler
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 151

Seznam dalších pořadatelů s odkazy


Další aktuality Klubu:

1. prosince 2016 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd stať Ladislava Šafránka s názvem Ošidnost černobílého vidění, která se vrací k problematice islámské migrace.

11. listopadu 2016 jsme vydali Informační list č. 78 (PDF).

Koncem října 2016 uspořádala sekce regionálních dějin Klubu společenských věd II. celostátní konferenci k problematice regionálních dějin (podrobnější informace, včetně sborníku, přineseme později). Na této konferenci přijali účastníci jednomyslně také dvě výzvy, které zveřejňujeme v plném znění zde.
Referát o průběhu konference najdete také na webu Haló novin.

2. listopadu 2016 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd stať Heleny Sovové s názvem Jak hospodaříme s bohatstvím Země.

3. října 2016 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd příspěvek sekce regionálních dějin KSV - Katalog 2016, obsahující aktuální seznam shromážděných dokumentů k regionální historii.

Dřívější aktuality najdete v archivu


Předchozí uskutečněné akce Klubu:

21. listopadu 2016 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
NADĚJE PRO IRÁK
Úvodní slovo Walid Hamed Shiltagh, velvyslanec Irácké republiky v ČR
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

15. listopadu 2016 – úterý 16,30
Klub historiků ve spolupráci s KSV
Přednáška s diskusí na téma:
ZLIKVIDOVANÝ ČESKÝ PRŮMYSL A JE MOŽNÁ JEHO OBNOVA?
Úvodní slovo RNDr. Jan Mráz, CSc., člen vedení sekce regionálních dějin KSV
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 151

17. října 2016 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
SVĚT, EVROPA A MY
Úvodní slovo PaedDr. Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76
- článek v Haló novinách o průběhu akce najdete zde -
- referát o průběhu akce najdete také na Parlamentních listech -

Dřívější akce Klubu najdete v archivu

Poslední aktualizace webu:
9.12.2016 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist