KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Hlavní stránka

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)

Připomínáme poslední možnost zúčastnit se naší ankety "Co bude v roce 2017?" - termín uzávěrky je 28. února! Detaily najdete níže na této stránce v rubrice "Další aktuality Klubu".

A K T U A L I T Y :

Příští akce Klubu:

13. března 2017 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
SUBSAHARSKÁ AFRIKA V GLOBÁLNÍM SYSTÉMU, KONFLIKTY A ALTERNATIVY
Úvodní slovo doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 1. patro, velký sál č. 76

N E P Ř E H L É D N Ě T E :
15. března 2017 – středa 17,00
ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD, z.s.
Pozvánku pro členy Klubu včetně programu členské schůze najdete zde (PDF).
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153
[Informace zveřejněna 3.2.2017, pozvánka zveřejněna 10.2.2017.]

(Akce regionální skupiny KSV Brno jsou publikovány na facebookové stránce RS Brno.)

Další akce Klubu


Akce jiných pořadatelů:

2. března 2017 – čtvrtek 17,00
SPaS - Společenství práce a solidarity

Seminář na téma:
KDYŽ NEJDE JEN O KRÁSU (levicová estetika mezi první a druhou světovou válkou)
Úvodní slovo doc. PhDr. Věra Beranová
Místo konání: Praha 3, nám. W. Churchilla 2, Dům odborových svazů, přízemí

18. března 2017 – sobota 10,00
MěV KSČM Brno

Odborný seminář na téma:
SOCIALISMUS NEBO BARBARSTVÍ?
Detaily najdete na facebookové stránce regionální skupiny KSV Brno nebo na pozvánce zde.
Místo konání: Brno, Křenová 67, 2. patro

Seznam dalších pořadatelů s odkazy


Další aktuality Klubu:

16. února 2017 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd recenzi Jiřího Boháčka s názvem Nad knihou Ladislava Šafránka Svatý grál aneb Neber mi můj HDP.

9. února 2017 se skupina 10 členů KSV zúčastnila exkurze v areálu Národního archivu v Praze 4 - Chodovci. Exkurzi zorganizovala sekce regionálních dějin KSV. Fotoreportáž z této akce najdete zde.

[27. ledna 2017] Jak bylo na této stránce již dříve uvedeno, v říjnu 2016 se uskutečnila II. celostátní konference k problematice regionálních dějin. Tuto konferenci připravila sekce regionálních dějin Klubu společenských věd, jež z ní nyní předkládá protokol obsahující také všechny přednášky, koreferáty a příspěvky, které jsou zveřejněny tak, jak byly této sekci jejich autory dodány. Protokol si můžete stáhnout zde (PDF, 20 MB).

16. ledna 2017 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd publikaci Františka Neužila s názvem Několik poznámek k otázce ideově teoretických zdrojů husitství a vzájemného vztahu mezi myšlenkovým obsahem Husova díla a husitským revolučně demokratickým hnutím.

10. ledna 2017 jsme vyhlásili další ročník pravidelné ankety "Co bude v roce 2017?". Dotazník si můžete stáhnout zde (.docx). Termín uzávěrky je 28. února 2017. Informace o anketě a výsledky předchozích ročníků najdete zde.

10. ledna 2017 jsme vydali Informační list č. 79 (PDF).

Dřívější aktuality najdete v archivu


Předchozí uskutečněné akce Klubu:

6. února 2017 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
TTIP - NADĚJE NEBO PAST ?
Úvodní slovo Ing. Bc. Kateřina Konečná, poslankyně EP
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

25. ledna 2017 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT A SOUČASNÝ STAV ČESKÉ EKONOMIKY
Úvodní slovo Mgr. Ing. Ladislav Šafránek, CSc., MBA
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 153

24. ledna 2017 – úterý 16,30
Klub historiků ve spolupráci s KSV
Přednáška s diskusí na téma:
K HISTORII POHRANIČNÍ STRÁŽE A NAŠICH REGIONŮ
Úvodní slovo RSDr. František Kovanda, vedoucí sekce regionálních dějin KSV
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 151

16. ledna 2017 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
SVĚT V ROCE 2017
Úvodní slovo prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

Dřívější akce Klubu najdete v archivu

Resumé:

english      
deutsch     
по-русски 

Poslední aktualizace webu:
24.2.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist