KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Hlavní stránka

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)

Klub společenských věd, z.s. působí v těchto oborech: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd, sociologické výzkumy, výuka společenských věd. Klub pořádá přednášky, panelové diskuse, informativní akce, semináře, konference. Všechny akce jsou přístupné pro veřejnost, účast je bezplatná (kromě výjezdních akcí). Nabízíme možnost publikování původních odborných příspěvků v elektronické edici FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD (ISSN 2336-7679) - detaily viz odkaz v levém menu. Těšíme se na Vaši účast na našich aktivitách.

A K T U A L I T Y :

Příští akce Klubu:

18. únor 2019 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
PĚT LET PO MAJDANU
Vystoupí J. Bondarenko, bývalá poslankyně VR UKR; O. Muzyka, aktivista; R. Kocaba, novinář
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 1. patro, místnost č. 76

20. únor 2019 – středa 17,00
Ve spolupráci s Unií českých spisovatelů
Beseda s Karlem Sýsem na téma:
MOŽNOSTI A LIMITY SOUČASNÉ UMĚLECKÉ LITERATURY A POSTAVENÍ LITERÁTŮ V ČESKU
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153

(Tento seznam neobsahuje akce regionálních skupin KSV.)

Harmonogram dalších plánovaných akcí Klubu najdete zde.

Seznam dalších pořadatelů s odkazy na jejich webové stránky najdete zde.

Předchozí uskutečněné akce Klubu najdete v archivu.


Další aktuality Klubu:

4. února 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd videozáznam semináře Dialektická metoda v řešení aktuálních společensko-politických problémů v ČR, který uspořádal Klub společenských věd s podporou nadace Rosy Luxemburgové 13.12.2018.

7. ledna 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd odbornou stať Františka Neužila s názvem Několik stručných poznámek k ideově teoretickým a metodologickým východiskům filosofického myšlení T. G. Masaryka.

4. ledna 2019 jsme vydali Informační list č. 83 (.docx). (Infolist není redigován správcem webu)

17. prosince 2018 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd odbornou stať Karla Procházky s názvem Několik poznámek o vývoji bývalého Československa a po jeho zániku.

12. listopadu 2018 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd odbornou stať Františka Neužila s názvem Zvláštnosti Bortkiewiczovy algebraické metody při řešení "transformačního problému".

29. října 2018 byl v Haló novinách (v příloze Naše pravda) uveřejněn obsáhlý rozhovor Jaroslava Kojzara s dlouholetým vedoucím sekce regionálních dějin KSV Františkem Kovandou pod titulkem "Ve zkoumání dějin závodů je velké poučení".

18. října 2018 se uskutečnilo slavnostní předání vedení sekce regionálních dějin KSV - viz informaci v Haló novinách.

15. října 2018 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd odbornou stať Luďka Tomana s názvem Ideologie sovětské perestrojky.

Starší aktuality najdete v archivu.

Všechny uveřejněné příspěvky FÓRA SPOLEČENSKÝCH VĚD najdete přímo na stránkách Fóra.

Resumé:

english      
deutsch     
по-русски 

Poslední aktualizace webu:
11.2.2019 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist