KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Hlavní stránka

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)
Fórum aktualizováno 16.1.2017

Klub společenských věd, z.s. působí v těchto oborech: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd, sociologické výzkumy, výuka společenských věd. Klub pořádá přednášky, panelové diskuse, informativní akce, semináře, konference. Všechny akce jsou přístupné pro veřejnost, účast je bezplatná (kromě výjezdních akcí). Nabízíme možnost publikování původních odborných příspěvků v elektronické edici FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD (ISSN 2336-7679) - detaily viz odkaz v levém menu. Těšíme se na Vaši účast na našich aktivitách.

A K T U A L I T Y :

Příští akce Klubu:

25. ledna 2017 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT A VÝKONNOST ČESKÉ EKONOMIKY
Úvodní slovo Mgr. Ing. Ladislav Šafránek, CSc., MBA
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153

(Akce regionální skupiny KSV Brno jsou publikovány na facebookové stránce RS Brno.)

Další akce Klubu

Akce jiných pořadatelů:

24. ledna 2017 – úterý 16,30
Klub historiků

Přednáška s diskusí na téma:
K HISTORII POHRANIČNÍ STRÁŽE A NAŠICH REGIONŮ
Úvodní slovo RSDr. František Kovanda, vedoucí sekce regionálních dějin KSV
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 151

Seznam dalších pořadatelů s odkazy


Další aktuality Klubu:

16. ledna 2017 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd publikaci Františka Neužila s názvem Několik poznámek k otázce ideově teoretických zdrojů husitství a vzájemného vztahu mezi myšlenkovým obsahem Husova díla a husitským revolučně demokratickým hnutím.

10. ledna 2017 jsme vyhlásili další ročník pravidelné ankety "Co bude v roce 2017?". Dotazník si můžete stáhnout zde (.docx). Termín uzávěrky je 28. února 2017. Informace o anketě a výsledky předchozích ročníků najdete zde.

10. ledna 2017 jsme vydali Informační list č. 79 (PDF).

Koncem října 2016 uspořádala sekce regionálních dějin Klubu společenských věd II. celostátní konferenci k problematice regionálních dějin (podrobnější informace, včetně sborníku, přineseme později). Na této konferenci přijali účastníci jednomyslně také dvě výzvy, které zveřejňujeme v plném znění zde.
Referát o průběhu konference najdete také na webu Haló novin.

Dřívější aktuality najdete v archivu


Předchozí uskutečněné akce Klubu:

16. ledna 2017 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
SVĚT V ROCE 2017
Úvodní slovo prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

19. prosince 2016 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
KAZAŠI PŘEDSTAVUJÍ EXPO 2017
Úvodní slovo Serzhan Abdykarimov, velvyslanec Republiky Kazachstán v ČR
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

21. listopadu 2016 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
NADĚJE PRO IRÁK
Úvodní slovo Walid Hamed Shiltagh, velvyslanec Irácké republiky v ČR
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

15. listopadu 2016 – úterý 16,30
Klub historiků ve spolupráci s KSV
Přednáška s diskusí na téma:
ZLIKVIDOVANÝ ČESKÝ PRŮMYSL A JE MOŽNÁ JEHO OBNOVA?
Úvodní slovo RNDr. Jan Mráz, CSc., člen vedení sekce regionálních dějin KSV
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, místnost č. 151

Dřívější akce Klubu najdete v archivu

Resumé:

english      
deutsch     
по-русски 

Poslední aktualizace webu:
23.1.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist