KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Hlavní stránka

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)
Fórum aktualizováno 13.12.2017

Klub společenských věd, z.s. působí v těchto oborech: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd, sociologické výzkumy, výuka společenských věd. Klub pořádá přednášky, panelové diskuse, informativní akce, semináře, konference. Všechny akce jsou přístupné pro veřejnost, účast je bezplatná (kromě výjezdních akcí). Nabízíme možnost publikování původních odborných příspěvků v elektronické edici FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD (ISSN 2336-7679) - detaily viz odkaz v levém menu. Těšíme se na Vaši účast na našich aktivitách.

A K T U A L I T Y :

Klub společenských věd přeje všem svým členům a příznivcům příjemné vánoční svátky a úspěšný rok 2018

Příští akce Klubu:

Plán dalších akcí zveřejníme po vydání nového Informačního listu KSV.

(Akce regionální skupiny KSV Brno jsou publikovány na facebookové stránce RS Brno.)

Seznam dalších pořadatelů s odkazy na jejich webové stránky najdete zde.


Další aktuality Klubu:

Ještě před koncem letošního roku zveřejníme další příspěvek ve Fóru společenských věd.

13. prosince 2017 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd videozáznam přednášky Gustava Janáčka na téma Velká říjnová socialistická revoluce a pravda o československých legiích v Rusku, kterou přednesl v Klubu společenských věd v říjnu 2017.

4. prosince 2017 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd recenzi Pavla Sirůčka s názvem Levicový příspěvek k úvahám o trvalé udržitelnosti vývoje, která se zabývá nedávnou publikací Jana Zemana "Ekonomické základy (trvale) udržitelného vývoje".

11. listopadu 2017 se v Praze konala celostátní pracovní porada badatelů a spolupracovníků sekce regionálních dějin KSV. O průběhu porady informovali Haló noviny 13.11.2017 ve svém článku Badatelskou činnost dělají rozumem i srdcem.
16. listopadu 2017 vyšel v Haló novinách rozhovor s Janem Mrázem, členem sekce regionálních dějin KSV, s názvem Po Listopadu byly zlikvidovány tisíce podniků a závodů.

1. listopadu 2017 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd videozáznam přednášky Františka Neužila na téma Co se představitelům liberální ekonomické teorie nelíbí na marxistické pracovní teorii hodnoty?, kterou přednesl v Klubu společenských věd v říjnu 2017.

Starší aktuality najdete v archivu.

Všechny uveřejněné příspěvky Fóra společenských věd najdete přímo na stránkách Fóra.


Předchozí uskutečněné akce Klubu:

13. prosince 2017 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
STAV PÉČE O ZDRAVÍ OBČANŮ ČR
Úvodní slovo Mgr. Soňa Marková
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

11. prosince 2017 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
ODKAZ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE DNEŠKU
Úvodní slovo JUDr. Stanislav Grospič, poslanec PČR
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

22. listopadu 2017 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
ČESKÁ REPUBLIKA PO PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH 2017
Úvodní slovo PhDr. Josef Skála, CSc. - místopředseda ÚV KSČM
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76
- referát v Haló novinách o průběhu akce najdete zde -
- audiozáznam části úvodního slova Josefa Skály lze nalézt (po omezenou dobu) na webu Haló novin v sekci http://www.halonoviny.cz/podcasts -

20. listopadu 2017 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
NĚMECKO PO VOLBÁCH
Úvodní slovo Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. - poslanec EP
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76

Dřívější akce Klubu najdete v archivu.

Resumé:

english      
deutsch     
по-русски 

Poslední aktualizace webu:
15.12.2017 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist