KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Hlavní stránka

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)

Klub společenských věd, z.s. působí v těchto oborech: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd, sociologické výzkumy, výuka společenských věd. Klub pořádá přednášky, panelové diskuse, informativní akce, semináře, konference. Všechny akce jsou přístupné pro veřejnost, účast je bezplatná (kromě výjezdních akcí). Nabízíme možnost publikování původních odborných příspěvků v elektronické edici FÓRUM SPOLEČENSKÝCH VĚD (ISSN 2336-7679) - detaily viz odkaz v levém menu. Těšíme se na Vaši účast na našich aktivitách.

A K T U A L I T Y :

Příští akce Klubu:

15. květen 2019 – středa 17,00
Přednáška s diskusí na téma:
JAK SOUČASNÉ UMĚNÍ OVLIVŇUJE NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL (pokus o rekapitulaci posledních třiceti let)
Úvodní slovo doc. PhDr. Věra Beranová, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153

20. květen 2019 – pondělí 17,00
Ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky
Přednáška s diskusí na téma:
ČÍNA A GLOBÁLNÍ PROBLÉMY
Úvodní slovo prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, 1. patro, místnost č. 76

(Tento seznam neobsahuje akce regionálních skupin KSV.)

Harmonogram dalších plánovaných akcí Klubu najdete zde.

Seznam dalších pořadatelů s odkazy na jejich webové stránky najdete zde.

Předchozí uskutečněné akce Klubu najdete v archivu.


Další aktuality Klubu:

2. května 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd publikaci Jana Zemana s názvem Ekonomické základy (trvale) udržitelného vývoje.

1. dubna 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd obsáhlou recenzi - studii Pavla Sirůčka s názvem Prekarizovaní pokrokáři – avantgarda liberálního pokroku?, věnovanou knize G. Standinga "Prekariát: Nová nebezpečná třída".

26. března 2019 jsme vydali Informační list č. 84 (.docx). (Infolist není redigován správcem webu)

7. března 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd odbornou stať Františka Neužila s názvem Doktor Josef Heller jakožto pokračovatel tradice českého radikálně levicového sociálně filozofického myšlení.

4. února 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd videozáznam semináře Dialektická metoda v řešení aktuálních společensko-politických problémů v ČR, který uspořádal Klub společenských věd s podporou nadace Rosy Luxemburgové 13.12.2018.

7. ledna 2019 jsme zveřejnili ve Fóru společenských věd odbornou stať Františka Neužila s názvem Několik stručných poznámek k ideově teoretickým a metodologickým východiskům filosofického myšlení T. G. Masaryka.

Starší aktuality najdete v archivu.

Všechny uveřejněné příspěvky FÓRA SPOLEČENSKÝCH VĚD najdete přímo na stránkách Fóra.

Resumé:

english      
deutsch     
по-русски 

Poslední aktualizace webu:
2.5.2019 © KSV

webadmin@klubspolved.cz


TOPlist